“จุดความร้อน Hotspot” สำคัญอย่างไร หลังไทยพบ 771 จุด

30 ม.ค. 2566 | 22:55 น.

เรื่องต้องรู้สำหรับ “จุดความร้อน Hotspot” คืออะไรเเละมีความสำคัญอย่างไร หลังดาวเทียมพบไทยเจอ 771 จุด ขณะที่กัมพูชายังสูงเกือบ 2,000 จุด

เมื่อวานที่ผ่านมา (29 มกราคม 2566) GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) ไทยพบจุดความร้อน จำนวน 771 จุด ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง กัมพูชาจุดความร้อนยังคงสูงถึง 1,996 จุด ลาว 683 จุด เมียนมาร์ 647 จุด  เวียดนาม  384 จุด และมาเลเชีย 1 จุด

 

จุดความร้อน Hot Spot สำคัญอย่างไร 

ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ต้องเฝ้าระวังเพราะที่ผ่านมา สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นคือ ไฟป่าและจุดความร้อนคือ PM 2.5 สถานการณ์การจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลให้เกิด PM 2.5 ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดนเนื่องจากได้รับอิทธิพจากประแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม 

จุดความร้อน Hot Spot คืออะไร 

ค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลก ส่วนมากมาจากความร้อนจากไฟ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS (Geographic Information System) เพื่อใช้บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านต่างๆ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนหนึ่งที่ได้จากการพัฒนาระบบนี้ขึ้นก็คือ การค้นหา “จุดความร้อน” 

 

ปัจจุบันมีดาวเทียมหลายดวงตรวจวัดรังสีความร้อนได้จากหลากหลายประเทศ ได้แก่ ดาวเทียม Terra ดาวเทียม Aqua ดาวเทียม Suomi-NPP และดาวเทียม NOAA-20 ในจำนวนนี้มี 2 เซนเซอร์หลักที่ใช้เพื่อการตรวจวัดรังสีความร้อน ได้แก่ เซนเซอร์ MODIS (ติดตั้งบนดาวเทียม Terra และ Aqua) และเซนเซอร์ VIIRS (ติดตั้งบนดาวเทียม Suomi-NPP และ NOAA-20)

 

ข้อมูล : GISTDA