svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

บางจากฯ จับมือ เอไอที เร่งโรดแมปลดคาร์บอนโรงกลั่น สู่เป้าหมาย Net Zero 2050

05 ตุลาคม 2565

บางจากฯ ร่วมเอไอที เร่งพัฒนาโรดแมป เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินงานแบบคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน รับเป้าหมาย Net Zero Emissions ปี 2050 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

รายงานข่าวจากบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บมจ.) เผยว่า นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมแสดงความยินดีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาโครงการพัฒนาแผนที่นำทาง (โรดแมป) สู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) สำหรับธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมันของบางจากฯ

 

การลงนามครั้งนี้เป็นการลงนามระหว่าง บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น โดยนายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) โดยศาสตราจารย์คาซูโอะ ยามาโมโตะ ประธานกรรมการ เป็นผู้ลงนาม

บางจากฯ จับมือ เอไอที  เร่งโรดแมปลดคาร์บอนโรงกลั่น สู่เป้าหมาย Net Zero 2050

 

ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย Net Zero ภายในปี ค.ศ. 2050 ของกลุ่มบริษัทบางจาก ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเป้าหมายแรกคือความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2030 และเพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญของทั่วโลก

 

ความร่วมมือระหว่างบางจากฯ และ AIT ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้แผน BCP 316 NET ของกลุ่มบริษัทบางจาก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยการศึกษาแนวทางพัฒนาสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์สำหรับธุรกิจโรงกลั่นเช่นเทคโนโลยี Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) เพื่อดักจับ ใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการกระบวนการผลิต รวมถึงการใช้นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน เป็นต้น

 

บางจากฯ จับมือ เอไอที  เร่งโรดแมปลดคาร์บอนโรงกลั่น สู่เป้าหมาย Net Zero 2050

 

สำหรับ แผน BCP 316 NET ของกลุ่มบางจากฯ มุ่งเน้นกระบวนการที่จับต้องได้และสามารถหวังผลในระยะยาว ครอบคลุม 4 แนวทางสำคัญ ได้แก่ B = Breakthrough Performance เน้นกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ปล่อยคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม C = Conserving Nature and Society สนับสนุนการสร้างสมดุลทางระบบนิเวศผ่านการดูดซับคาร์บอนด้วยวิถีธรรมชาติ

 

บางจากฯ จับมือ เอไอที  เร่งโรดแมปลดคาร์บอนโรงกลั่น สู่เป้าหมาย Net Zero 2050

 

P = Proactive Business Growth and Transition เปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่พลังงานสะอาด มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจสีเขียว เน้นขยายการลงทุนใหม่ ๆ ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ เช่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน หรือ SAF (Sustainable Aviation Fuel) จากน้ำมันใช้แล้วจากการทำอาหารโดยบริษัท BSGF

 

และ NET = Net Zero Ecosystem สร้างระบบนิเวศเพื่อรองรับการไปสู่เป้าหมาย Net Zero อาทิ การดำเนินธุรกิจขนส่งเชื้อเพลิงโดยบริษัท BFPL การก่อตั้ง Carbon Markets Club เพื่อส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต เป็นต้น