"ค่าไฟ" งวดใหม่เคาะวันนี้ จับตา "กกพ." ประกาศราคา หลังทำประชาพิจารณ์

26 มี.ค. 2567 | 23:19 น.

"ค่าไฟ" งวดใหม่เคาะวันนี้ จับตา "กกพ." ประกาศราคา หลังทำประชาพิจารณ์ เชื่อเลือกแนวทางให้ประชาชนจ่ายเท่าเดิม 4.18 บาทต่อหน่วย เช่นเดียวกับงวดสุดท้ายของปีนี้ หากราคาก๊าซธรรมชาติเท่าปัจจุบัน

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จะเลือกค่าไฟฟ้างวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 67 ที่ระดับเท่าเดิม คือ 4.18 บาทต่อหน่วย เพื่อไม่ให้กระทบกับค่าครองชีพของประชาชน 

โดยวันนี้ (27 มี.ค. 67) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จะนำข้อมูลการสรุปรับฟังความเห็นอัตราค่าไฟฟ้างวดใหม่เดือน พ.ค.- ส.ค. 67 ระหว่างวันที่ 8-22 มี.ค. 2567 ทั้ง 3 แนวทาง ประกอบด้วย  

  • ค่าไฟฟ้า 5.43 บาทต่อหน่วย ในกรณีจ่ายคืนหนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทั้งหมด 99,689 ล้านบาท ภายในงวดเดียว 
  • ค่าไฟฟ้า 4.34 บาทต่อหน่วย ในกรณีจ่ายคืนหนี้ กฟผ. 4 งวด ในอัตรางวดละ 14,922 ล้านบาท 
  • ค่าไฟฟ้าเท่าเดิม 4.18 บาทต่อหน่วย ในกรณีจ่ายคืนหนี้ กฟผ. 7 งวด ในอัตรางวดละ 14,000 ล้านบาท
     

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะระบุว่า ประชาชนมีความเห็นอย่างไร เลือกแนวทางไหนมากที่สุด เพื่อให้บอร์ด กกพ.พิจารณาต่อไป 

"ค่าไฟ" งวดใหม่เคาะวันนี้ จับตา "กกพ." ประกาศราคาหลังทำประชาพิจารณ์

“เชื่อว่าบอร์ด กกพ. จะเลือกแนวทางที่ 3 คือ ค่าไฟเท่าเดิม 4.18 บาทต่อหน่วย โดยหากบอร์ดเลือกตามนี้ และไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ทางสำนักงานกกพ. จะประกาศราคาค่าไฟงวดใหม่ได้ภายในวันที่ 27 มี.ค. นี้ แต่ถ้ามีการปรับตัวเลขใหม่ ก็ต้องเลื่อนการประกาศออกไป ซึ่งเคยเกิดขึ้นในงวดที่ผ่านๆมา ที่ให้กลับไปปรับตัวเลขต่างๆ ใหม่” 

ส่วนแนวโน้มค่าไฟฟ้างวดสุดท้ายปลายปี 67 คือ ก.ย.-ธ.ค. หากราคาก๊าซธรรมชาติ (แอลเอ็นจี) เฉลี่ยอยู่ในระดับปัจจุบัน ราคาค่าไฟงวดสุดท้าย จะสามารถใช้ราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากันที่ 4.18 บาทต่อหน่วยต่อไปได้ ซึ่งจะทำให้ค่าไฟฟ้าของไทยมีเสถียรภาพได้ตลอดปี 67 
 

ขณะที่กรณีเงื่อนไขค่าไฟฟ้าในงวดปัจจุบัน (ม.ค.-เม.ย. 2567) ที่แบ่งเป็น 2 แบบคือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย จะจ่ายค่าไฟฟ้าที่ 3.99 บาทต่อหน่วย และผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 300 หน่วย จะจ่ายค่าไฟฟ้าที่ 4.18 บาทต่อหน่วยนั้น มีแนวโน้มที่กระทรวงพลังงานจะดำเนินการให้ค่าไฟฟ้าแบ่งเป็น 2 แบบ สำหรับงวด พ.ค.-ส.ค. 2567 เช่นกัน 

ซึ่งส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย ที่จะให้คิดค่าไฟฟ้าที่ 3.99 บาทต่อหน่วยนั้น เป็นหน้าที่ของกระทรวงพลังงานจะต้องหาเงินเพื่อมาชดเชยราคาค่าไฟฟ้าให้ประชาชน

“ปัจจุบัน กกพ.ได้หารือกับปลัดกระทรวงพลังงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างเตรียมการของบจากรัฐบาล เพื่อช่วยดูแลค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย (งวด พ.ค.-ส.ค. 67) ให้สามารถจ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับงวดปัจจุบัน (ม.ค.-เม.ย.) ที่ 3.99 บาทต่อหน่วยต่อไป โดยจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาอนุมัติ ซึ่งขณะนี้ยังมีเวลาอีก 1 เดือนในการดำเนินการ โดยคาดว่าจะทำได้ทันก่อนบิลค่าไฟฟ้างวด พ.ค.-ส.ค. 67 จะประกาศใช้”