เปิดรายชื่อ"บอร์ด กฟผ."ชุดใหม่ทั้ง 10 คน ก่อนชง ครม.วันนี้

12 กุมภาพันธ์ 2567

เปิดรายชื่อ"บอร์ด กฟผ."ชุดใหม่ทั้ง 10 คน ก่อนชง ครม.วันนี้ หลังผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ ปลัดพลังงานยันเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงตามภารกิจ

รายงานข่าวระบุว่า เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มี นายประสงค์ พูนธเนศ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 10 คน ประกอบด้วย 

  • นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน 
  • นายพรพจน์ เพ็ญพาส กรรมการ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  • นายวรากร พรหโมบล อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
  • นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองปลัดกระทรวงการคลัง
  • นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. 
  • นายกุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • นายฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง \
  • น.ส.นิรมาณ ไหลสาธิต กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) 
  • พล.ต.เจียรนัย วงศ์สอาด ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ

อย่างไรก็ดี จะเห็นว่าจาก 10 รายชื่อดังกล่าว มีกรรมการชุดเก่าจำนวนหนึ่ง ประกอบด้วย นายพรพจน์ เพ็ญพาส กรรมการ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ,นายกุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และน.ส.นิรมาณ ไหลสาธิต กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) 

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน ระบุว่า คาดจะสามารถเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหาร กฟผ. (บอร์ด กฟผ.) ชุดใหม่ทั้ง 10 คน ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2567 

ภายหลังมีการเปิดรับสมัครตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) โดยทั้ง 10 คนผ่านการคัดเลือกและเห็นชอบมาได้ครบทั้งหมดเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ถือเป็นบุคคลที่ล้วนแต่มีความรู้ความสามารถตรงตามภารกิจของ กฟผ.

ทั้งนี้ เมื่อกฟผ. มีบอร์ดบริหารแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือการแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คนใหม่แทน นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ.ที่ได้ครบวาระไปแล้วในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 

โดยบอร์ด กฟผ. จะเชิญ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ. ปฏิบัติงานที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ซึ่งบอร์ดชุดที่ผ่านมาได้มีมติเห็นชอบตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2566 

ซึ่งบอร์ดทั้ง 10 คนจะต้องหารือกับนายเทพรัตน์ โดยเฉพาะหลักการเรื่องการทำงานซึ่งต้องไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงรับทราบนโยบายของกระทรวงพลังงานว่าจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ อาทิ การดำเนินการในเรื่องของการแยกศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าออกจาก กฟผ. เพื่อให้มาบริหารที่ดึงคนนอกเข้าร่วมเพื่อความเป็นกลาง รวมไปถึงสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า(PPA) ของ กฟผ. ที่ไม่เกี่ยวกับเอกชนที่จะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น 
 
"ข้อกังวลที่หลายฝ่ายมองว่าหากนับอายุการทำงานปัจจุบันจะทำให้นายเทพรัตน์ ขาดคุณสมบัติเหลือระยะเวลาทำงานไม่ถึง 2 ปีนั้น จะยังคงยึดหลักเกณฑ์การนับอายุในวันที่สมัคร ถือว่ายังมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน"