"ปลัดกระทรวงพลังงาน"เผยได้"บอร์ด กฟผ."ครบ 10 คน จ่อชง ครม. สัปดาห์หน้า

10 ก.พ. 2567 | 02:24 น.

"ปลัดกระทรวงพลังงาน"เผยได้"บอร์ด กฟผ."ครบ 10 คน จ่อชง ครม. สัปดาห์หน้า หลังมีการเปิดรับสมัครตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ยันเป็นบุคคลที่ล้วนแต่มีความรู้ความสามารถตรงตามภารกิจ

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บอร์ด กฟผ.) ว่า คาดว่าจะสามารถเสนอรายชื่อบอร์ด กฟผ. ชุดใหม่ทั้ง 10 ท่าน ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 13 ก.พ. 2567 นี้ 

ภายหลังมีการเปิดรับสมัครตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) 
 

โดยทั้ง 10 คนที่ผ่านการคัดเลือกและเห็นชอบมาได้ครบทั้งหมดเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ถือเป็นบุคคลที่ล้วนแต่มีความรู้ความสามารถตรงตามภารกิจของ กฟผ. อาทิ ด้านวิศวกร ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย ฯลณ ดังนั้น จึงคาดการณ์ได้ว่าสัปดาห์หน้าจะสามารถนำเสนอที่ประชุม ครม. เพื่อมีมติรับทราบตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อกฟผ. มีบอร์ดบริหารแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือการแต่งตั้งผู้ว่าการกฟผ.คนใหม่ เพื่อแทนนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ.ที่ได้ครบวาระไปแล้วในวันที่ 21 ส.ค.2566 

ซึ่งบอร์ด กฟผ. จะเชิญนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ. ปฏิบัติงานที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ซึ่งบอร์ดชุดที่ผ่านมาได้มีมติเห็นชอบตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 2566 

นอกจากนี้ บอร์ดทั้ง 10 คนจะต้องหารือกับนายเทพรัตน์ โดยเฉพาะหลักการเรื่องการทำงานซึ่งต้องไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงรับทราบนโยบายของกระทรวงพลังงานว่าจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ เช่น การดำเนินการในเรื่องของการแยกศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า (SO) ออกจาก กฟผ. เพื่อให้มาบริหารที่ดึงคนนอกเข้าร่วมเพื่อความเป็นกลาง และสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า (internal PPA) ของ กฟผ. ที่ไม่เกี่ยวกับเอกชนที่จะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น 
 
"เรื่องสำคัญคือการทำงานของบอร์ดและผู้ว่าฯ กฟผ. จะต้องทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปในทิศทางเดียวกันได้ ส่วนข้อกังวลที่หลายฝ่ายมองว่าหากนับอายุการทำงานปัจจุบันจะทำให้นายเทพรัตน์ ขาดคุณสมบัติเหลือระยะเวลาทำงานไม่ถึง 2 ปีนั้น จะยังคงยึดหลักเกณฑ์การนับอายุในวันที่สมัคร ถือว่ายังมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน"