โค้งสุดท้ายรับสมัครคัดเลือก"เลขาฯ กกพ." เช็คกำหนดการที่นี่

07 ก.พ. 2567 | 04:57 น.

โค้งสุดท้ายรับสมัครคัดเลือก"เลขาธิการ กกพ." เช็คกำหนดการที่นี่ ระบุยื่นเอกสารและหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเอง เผยวาระการปฏิบัติงาน 5 ปี หรือจนกว่าจะครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์ 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า กำลังอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครคัดเลือกเลขาธิการสำนักงาน กกพ. ในระหว่างวันที่ 31 ม.ค. ถึง 13 ก.พ. 2567 

ทั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาการกำกับกิจการพลังงาน เข้าสมัครรับคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว

ซึ่งในขณะนี้ยังเปิดโอกาสเข้ามาสมัครรับคัดเลือกได้ถึงวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 
 

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเองที่สำนักงาน กกพ. ชั้น 19 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. ถึง 13 ก.พ. 2567 

อย่างไรก็ดี ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ www.erc.or.th 

โดยตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน กกพ. ที่เปิดรับสมัครดังกล่าว มีวาระการปฏิบัติงาน 5 ปี หรือจนกว่าจะครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์ 

วิธีคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานการสมัครก่อน จากนั้นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องแสดงวิสัยทัศน์กับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยสำนักงาน กกพ.จะประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกฯ จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ 
 

  • ประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่ 29 ก.พ. 2567
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ภายในเดือน มี.ค. 2567 
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกภายในเดือน เม.ย. 2567 

สำนักงาน กกพ. จะประกาศรายชื่อดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www. erc.or.th ต่อไป