"ประธานบอร์ปตท."ป้ายแดงลั่นมาตามกลไกปกติ ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง

21 พ.ย. 2566 | 07:41 น.

"ประธานบอร์ปตท."ป้ายแดงลั่นมาตามกลไกปกติ ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง มุ่งใช้บทบาทและอำนาจหน้าที่ในการสร้างสมดุลในการดูแลทั้งด้านความมั่นคงทางพลังงาน และด้านราคาเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่าย

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การเข้ารับตำแหน่งประธานบอร์ดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. เป็นไปตามกลไกปกติ ซึ่งไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาตำแหน่งประธานบอร์ด ปตท. ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านพลังงาน และหลายครั้งที่ปลัดกระทรวงพลังงานจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ ปตท.ด้วย

อย่างไรก็ดี ด้วยความที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นทั้งหน่วยงานรัฐและบริษัทมหาชน การเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้ จะพยายามใช้บทบาทและอำนาจหน้าที่ในการสร้างสมดุลในการดูแลทั้งด้านความมั่นคงทางพลังงาน และด้านราคาเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่าย 

"ประธานบอร์ปตท."ป้ายแดงลั่นมาตามกลไกลปกติ ไม่มีประโยชน์แอบแฝง

แต่จะเน้นประชาชนเป็นสำคัญเนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญที่สุด ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจให้มั่นคง ยั่งยืน ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงและทิศทางพลังงานโลก

"หลังจากได้รับตำแหน่งประธานบอร์ด ปตท. ตนเข้าใจในบทบาทของ ปตท. ที่เป็นทั้งรัฐและบริษัทมหาชน ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ในส่วนนี้ ตนจะสร้างความสมดุล เพื่อให้ ปตท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ได้ดำเนินการตามนโยบายที่จะสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ดูแลช่วยเหลือประชาชน"
 

นอกจากนี้ ในฐานะที่ ปตท. เป็นบริษัทมหาชนที่ขึ้นทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตนจะช่วยเสริมสร้างการเติบโตขององค์กร พัฒนาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางพลังงาน (Energy Transition) มีความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกคน 

"ขอยืนยันอีกครั้งว่า การดำรงตำแหน่งประธานบอร์ด ปตท. นี้ ตนจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ คู่ขนานไปกับธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย มั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน”