"กฟผ."เดินเครื่องโรงไฟฟ้าแรงสูงชลบุรี 2 รับเศรษฐกิจขยายพื้นที่ "อีอีซี"

03 กรกฎาคม 2566

"กฟผ."เดินเครื่องโรงไฟฟ้าแรงสูงชลบุรี 2 รับเศรษฐกิจขยายพื้นที่ "อีอีซี" มุ่งเพิ่มความสามารถการส่งจ่ายไฟฟ้าและเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เผยชลบุรีมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเป็นอันดับ 1 ในภาคตะวันออก

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการพัฒนาระบบไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงชลบุรี 2 เพิ่มความสามารถการส่งจ่ายไฟฟ้าและเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคตะวันออก เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการลงทุนในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี (EEC)

ทั้งนี้ จังหวัดชลบุรีมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเป็นอันดับ 1 ของภาคตะวันออก และเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต กฟผ. จึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 

"สถานีไฟฟ้าแรงสูงชลบุรี 2 แล้วเสร็จ พร้อมส่งจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าในภาคตะวันออกและจังหวัดชลบุรี ให้ระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพ รองรับการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม และการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว"

กฟผ.เดินเครื่องโรงไฟฟ้าแรงสูงชลบุรี 2 รับเศรษฐกิจขยายพื้นที่อีอีซี

สำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงชลบุรี 2 ขนาดแรงดัน 230 กิโลโวลต์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 69 ไร่ แบ่งเป็นลานไกไฟฟ้า รวมถึงอาคารระบบควบคุม GIS ที่ทันสมัย และอาคารควบคุมที่มีความปลอดภัยสูง เชื่อมโยงกับสถานีไฟฟ้าแรงสูงพานทอง สถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่าวไผ่ และสถานีไฟฟ้าแรงสูงบ่อวิน จังหวัดชลบุรี

นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ และเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมต่าง ๆ รองรับโครงการ EEC ที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง 

การมีระบบไฟฟ้าที่มั่นคงและเพียงพอรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาในระยะยาว การเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงชลบุรี 2 จะช่วยให้จังหวัดมีระบบไฟฟ้าที่มั่นคง เพียงพอ และเชื่อถือได้ สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต