svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ปั๊มบางจากตรึงราคาน้ำมันสงกรานต์ตั้้งแต่วันไหนถึงเมื่อไหร่ เช็คที่นี่

12 เมษายน 2566

ปั๊มบางจากตรึงราคาน้ำมันสงกรานต์ตั้้งแต่วันไหนถึงเมื่อไหร่เช็คที่นี่มีคำตอบ ฐานเศรษฐกิจรวบรวมไว้ให้แล้ว ระบุหากราคาน้ำมันตลาดโลกลดพร้อมปรับตาม ขณะที่โออาร์ยังไม่มีประกาศแบบชัดเจน

ปั๊มบางจากตรึงราคาน้ำมันสงกรานต์ตั้้งแต่วันไหนถึงเมื่อไหร่ "ฐานเศรษฐกิจ" มีคำตอบ

"ปั๊มบางจาก" มีการประกาศจะตรึงราคาน้ำมันช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นเวลา 7 วัน 

นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ บางจากจะดำเนินการ ตรึงราคาน้ำมันไม่ปรับขึ้น แม้ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับขึ้น 

ทั้งนี้ จะมีผลระหว่างวันที่ 12 - 18 เมษายน 2566 แต่หากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดลงบางจากฯ จะปรับลดลงด้วย

"ช่วงสงกรานต์คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมญาติและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ปั๊มบางจากขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มความสุข ดูแลทุกการเดินทางของประชาชน"

ขณะที่ทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เองก็มีประกาศจะตรึงราคาน้ำมันช่วงสงกรานต์เช่นเดียวกัน จากนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ซึ่งระบุว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปตท. จะตรึงราคาขายปลีกน้ำมัน เพื่อช่วยบรรเทาภาระผู้บริโภค และหากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลง ปตท. ก็พร้อมจะปรับลดลงด้วย

อย่างไรก็ดี จนถึงเวลานี้ บมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือโออาร์  (OR) ก็ยังไม่มีประกาศเรื่องตรึงราคาน้ำมันช่วงสงกรานต์แต่อย่างใด

สำหรับราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันนี้ เป็นดังนี้

ปั๊มบางจากตรึงราคาน้ำมันสงกรานต์ตั้้งแต่วันไหนถึงเมื่อไหร่ กลุ่มน้ำมันเบนซิน

 • น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ลิตรละ 45.06 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ 97  ลิตรละ 47.14 บาท (บางจาก)
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 37.25 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 36.98 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 34.94 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 35.39 บาท

กลุ่มน้ำมันดีเซล

 • ไฮพรีเมี่ยมดีเซล B7 ลิตรละ 42.06 บาท (โออาร์)
 • ไฮพรีเมี่ยมดีเซลS B7 ลิตรละ 42.16 (บางจาก)
 • ดีเซล B7  ลิตรละ 32.94 บาท
 • ดีเซล B10 ลิตรละ 32.94 บาท 
 • ดีเซล B20 ลิตรละ 32.94 บาท

ปั๊มบางจากตรึงราคาน้ำมันสงกรานต์ตั้้งแต่วันไหนถึงเมื่อไหร่ ตรวจสอบราคาขายปลีกน้ำมัน กทม. และปริมณฑล ประจำปี พ.ศ. 2565 ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ที่นี่