ยูเอ็น ส่งสัญญาณ “กำกับดูแลเทคโนโลยี AI” เสนอในที่ประชุม UN ก.ย.นี้

24 พ.ค. 2567 | 04:43 น.

เลขาธิการสหประชาชาติ ส่งสัญาณให้ประชาคมโลก “กำหนดมาตรฐานการกำกับดูแลเทคโนโลยี AI” ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ลดความเหลื่อมล้ำ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs คาดเสนอในที่ประชุม Summit of the Future ของ UN ใน ก.ย.67

ข่าวสารนิเทศของสหประชาชาติ (United Nations-UN) รายงานอ้างถ้อยแถลงของ นายอันโตนิอู กุแตเรซ เลขาธิการสหประชาชาติ(UN) ในการประชุม AI Seoul Summit ซึ่งเป็นการประชุมด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence-AI) ที่กรุงโซล เกาหลีใต้ โดยมีสหราชอาณาจักรเป็นเจ้าภาพร่วม เมื่อ 21 พ.ค.67 ว่า AI มีส่วนสำคัญในการสร้างงาน ส่งเสริมความก้าวหน้า และสนับสนุนนวัตกรรมต่างๆ

การประชุม AI Seoul Summit ซึ่งเป็นการประชุมด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence-AI) ที่กรุงโซล เกาหลีใต้

อย่างไรก็ดี ประชาคมระหว่างประเทศจำเป็นต้องหารือร่วมกันในการกำหนดมาตรฐานการกำกับดูแลเทคโนโลยี AI เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งเร่งให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDG)

ทั้งนี้ เลขาธิการ UN คาดหวังว่า ในการประชุม Summit of the Future ของ UN ใน ก.ย.67 ผู้นำประเทศต่างๆ จะสามารถผลักดันข้อเสนอด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับ AI ที่เป็นรูปธรรม

ยูเอ็น ส่งสัญญาณ “กำกับดูแลเทคโนโลยี AI” เสนอในที่ประชุม UN ก.ย.นี้

AI Seoul Summit ส่งเสริมการพัฒนาและใช้ AI อย่างปลอดภัยและเท่าเทียม
 

อย่างไรก็ตามสำหรับการประชุมครั้งนี้ เกาหลีใต้และสหราชอาณาจักรร่วมจัดประชุม AI Seoul Summit และการประชุม AI Global Forum ซึ่งเป็นการประชุมด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence-AI) ที่กรุงโซล เมื่อ 21-22 พ.ค.67 โดยที่ประชุม AI Seoul Summit รับรองปฏิญญากรุงโซล (Seoul Declaration) เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้าน AI ที่ครอบคลุมและปลอดภัยเพื่อรับมือกับความท้าทายและโอกาสของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ส่วนแถลงการณ์ร่วมที่รับรองโดยผู้แทนระดับรัฐมนตรีรวม 28 ประเทศ และผู้นำองค์การระหว่างประเทศ ระบุถึงการประสานงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการจัดทำกรอบธรรมาภิบาลโลกและระเบียบด้าน AI ขณะที่ผู้บริหารของบริษัทพัฒนา AI ชั้นนำของโลกรวม 14 แห่ง เข้าร่วมการประชุม AI Global Forum และให้คำมั่นจะพัฒนาและใช้ AI ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ของสังคมบนพื้นฐานของความเท่าเทียม

ยูเอ็น ส่งสัญญาณ “กำกับดูแลเทคโนโลยี AI” เสนอในที่ประชุม UN ก.ย.นี้