svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"บีโอไอ" ดัน 3 กลยุทธ์ปั้นไทยฐานการผลิต-ส่งออก "EV" โลก

15 พฤษภาคม 2566

"บีโอไอ" ดัน 3 กลยุทธ์ปั้นไทยฐานการผลิต-ส่งออก "EV" โลก ลั่นไทยประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนรถอีวีช่วงเริ่มต้น ระบุอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่อีวี ชี้มีขอสนับสนุน BEV แล้ว 14 ราย

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ (BOI) เปิดเผยว่า บีโอไอจะดำเนินการใน 3 กลยุทธ์สำคัญ เพื่อผลักดันไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้า หรืออีวี (EV) ระดับโลกให้ได้ ประกอบด้วย 

  • ดึงบริษัทตั้งฐานผลิตอีวีอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนผู้ประกอบการรายเดิมให้เปลี่ยนผ่านสู่อีวี และดึงบริษัทรายใหม่ๆ เข้ามาลงทุนเพิ่มเติม  
  • สร้างความเข้มแข็งให้ซัพพลายเชนในประเทศ โดยเฉพาะการผลิตแบตเตอรี่และชิ้นส่วนสำคัญของอีวี รวมทั้งส่งเสริมเอสเอ็มไทยไทยที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สู่ซัพพลายเชนใหม่ของอีวี 
     
  • ส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศของอีวี โดยเฉพาะสถานีชาร์จไฟฟ้า พัฒนาบุคลากรทักษะสูง ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อธุรกิจอีวี จัดทำมาตรฐาน ศูนย์ทดสอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนา

บีโอไอ ดัน 3 กลยุทธ์ปั้นไทยฐานผลิต-ส่งออก EV โลก

“เวลานี้ไทยประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนรถอีวีช่วงเริ่มต้น แต่ระยะต่อไปการแข่งขันจะเข้มข้นมากขึ้น จำเป็นต้องมีมาตรการสนับสนุนต่อเนื่อง"

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่อีวี ไทยถือประเทศแรกในภูมิภาคที่ออกมาตรการแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมผู้ผลิตและการสร้างตลาดในประเทศ 

โดยปัจจุบันมีนักลงทุนรายสำคัญขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) แล้ว 14 ราย และยังคงมีแนวโน้มความสนใจจากบริษัทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง