svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"CV" ผ่านเกณฑ์ด้านเทคนิค 2 โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 15 เมกะวัตต์

30 มกราคม 2566

"CV" ผ่านเกณฑ์ด้านเทคนิค 2 โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 15 เมกะวัตต์ ตามประกาศ กกพ. ในการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ปี 65–73

นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV เปิดเผยว่า บริษัทด้ผ่านการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติและคำเสนอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค จากบริษัทที่ผ่านการพิจารณาทั้ง 18 ราย โดยเป็นโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน 2 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 15 เมกะวัตต์ 

หลังจากบริษัทฯ ได้เข้าร่วมยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เรื่องการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม (ปี 2569) พ.ศ.2565 

ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และเป็นผู้ให้บริการทางด้านวิศวกรรม อีกทั้งมีศักยภาพและความพร้อม ด้านเทคโนโลยีและแหล่งเงินทุน เพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในอนาคต 

CV ผ่านคุณสมบัติด้านเทคนิค 2 โครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม