"วราวุธ" ชื่นชมภาคธุรกิจ ตื่นตัว มุ่งสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

02 ธ.ค. 2565 | 11:42 น.

"วราวุธ" ชื่นชมภาคธุรกิจ ตื่นตัว พร้อมมุ่งสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำ -ยั่งยืนเน้นย้ำถึงความสำคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

 

 

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เพื่อมุ่งไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำสู่ความยั่งยืน”  ในงานสัมมนา TBCSD Annual Event 2022

 

 

จัดโดย องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อยกระดับมาตรฐานขององค์กรภาคธุรกิจไทยต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่การเป็นองค์กรต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนเมื่อวันที่1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

วราวุธ ศิลปอาชา

 

 

นายวราวุธ  เน้นย้ำถึงความสำคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และข้อตัดสินใจสำคัญที่เกิดขึ้นในการประชุม COP27 การนำเสนอการดำเนินงานที่สำคัญของประเทศไทยในการประชุม COP27 ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของประเทศไทยกับนานาประเทศในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

 

การยกระดับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ใน ปี ค.ศ. 2065 รวมถึงแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวอย่างยั่งยืน

วราวุธ ศิลปอาชา

ด้วยความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งขององค์กรสมาชิก และการทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรและเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ TBCSD ถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้เกิดแรงขับเคลื่อนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

ควบคู่กับการสร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจ เพราะการเปลี่ยนแปลงต้องร่วมมือกัน ทำด้วยกัน จึงเชื่อมั่นว่าถ้าเราร่วมมือร่วมใจกัน ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ดังที่พูดเสมอว่า "Together is possible"

\"วราวุธ\" ชื่นชมภาคธุรกิจ ตื่นตัว มุ่งสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ