svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ไทยเบฟ คิ๊กออฟ สังคมแห่งการ “ให้” ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ปีที่ 23

28 กันยายน 2565

ไทยเบฟ สานความร่วมมือ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเครือข่ายพันธมิตร ส่งมอบ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” พื้นที่ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 4 ล้าน 6 แสนผืน กับ โครงการไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 23  

ไทยเบฟ เดินหน้าโครงการไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 23  สานต่อแนวคิด BEYOND THE GREEN BLANKET… A SUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING “มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน” ส่งมอบผ้าห่มในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมจำนวนผ้าห่ม 4 ล้าน 6 แสนผืน 

 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปีนี้ โครงการไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว จะเดินทางไปใน 15 จังหวัด ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม สกลนครนครพนม บึงกาฬ หนองคาย เลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก พะเยา แพร่ และ น่าน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ มาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ “ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว” เพื่อเป็นการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดด้วยการผลิต “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” จากขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่ม ที่ทำจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลหรือ Recycled PET (rPET) 

“ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” ทุกผืนคือความห่วงใยใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม จากความสำเร็จของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด ภายใต้โครงการเก็บกลับ-รีไซเคิล ที่มีเป้าหมายในการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่เป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก ปรับเปลี่ยน และส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค ที่สามารถเก็บขวดพลาสติก PET หลังการบริโภคกลับสู่ระบบรีไซเคิลจำนวน 22.8 ล้านขวด ให้กลายมาเป็น  “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” ได้มากถึง 600,000 ผืนโดยที่ยังคงคุณภาพของ “ผ้าห่ม” ให้มีความนุ่ม และความอบอุ่นเหมือนเช่นเคย 

 

จากจุดเริ่มต้นของการช่วยเหลือ และการแบ่งปัน ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของท่านประธานและท่านรองประธาน คือคุณเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า“คนไทย ให้กันได้” นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ถึงวันนี้เป็นเวลา 23 ปีเต็ม ที่เราได้ออกเดินทางส่งมอบผ้าห่มผืนเขียว              จำนวน 4,600,000 ผืน ไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่างๆ พร้อมกับการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา กีฬา และสาธารณสุข ไปพร้อมกัน ที่ยังแผ่ขยายการแบ่งปันจนเกิดเป็นพลังแห่งความร่วมมือของพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง                   

 

สำหรับพันธมิตรทุกภาคส่วน ที่เร่วมสนับสนุน ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด, มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก,โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร, บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด, บริษัท เสริมสุข จำกัด, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงมหาดไทย ที่เป็นกำลังหลักที่สำคัญ

 

สำหรับปีนี้คาราวาน“ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” พร้อมแล้วที่ออกเดินทางไปส่งมอบรอยยิ้ม และความอบอุ่นให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวกว่า 186  อําเภอ 15 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ