มูลนิธิรักกัน เราทำได้หนุน 1.5 ล.ปรับปรุงสถานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 67

29 พฤศจิกายน 2566

มูลนิธิรักกัน เราทำได้หนุน 1.5 ล.ปรับปรุงสถานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 หลังช่วงโควิด-19 สถานที่พักคอยเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาม่เพียงพอ เกิดความลำบากต่อผู้สูงวัยที่ต้องนั่งรถเข็น จึงจำเป็นต้องขยายพื้นที่

นายสุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิ รักกัน เราทำได้ เปิดเผยว่า ได้รับเงินสนับสนุนการทำกิจกรรมจากบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินกิจการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 

และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุข การพัฒนาสังคม และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ล่าสุดมูลนิธิได้ดำเนินการร่วมขยายและปรับปรุงสถานที่พักคอยผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

มูลนิธิรักกัน เราทำได้หนุน 1.5 ล.ปรับปรุงสถานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 67

ทั้งนี้ ได้มีการมอบเงินสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวจำนวน 1,500,000 บาท หลังจากในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ที่ผ่านมา สถานที่พักคอยเพื่อเข้ารับการตรวจรักษามีไม่เพียงพอ 
 

ส่งผลให้เกิดความลำบากต่อผู้สูงวัยที่ต้องนั่งรถเข็น จึงจำเป็นต้องขยายพื้นที่ให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอและถูกสุขอนามัย

นอกจากนี้ยังได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวอาสาสมัครกู้ภัยที่เสียชีวิตในขณะปฎิบัติภารกิจเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ในหมู่บ้านกฤษดานคร 31 จํานวน 4 คน  ครอบครัวละ 30,000 บาท จำนวนรวม 120,000 บาท เพื่อทดแทนรายได้ที่ขาดหายไปและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้เสียชีวิต