มูลนิธิโรคหืดฯ รุกสื่อบนสมาร์ทโฟนป้องกัน"โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง"

29 พ.ย. 2566 | 08:20 น.

มูลนิธิโรคหืดฯ รุกสื่อบนสมาร์ทโฟนป้องกัน"โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง" เดินหน้าร่วมมือบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) พัฒนาสื่อความรู้เสมือนการเล่นเกม The Lung Run วิ่งเร็ว ฉับไว ห่างไกล COPD

ศ.นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล ประธานมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการร่วมกับบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) พัฒนาสื่อความรู้เสมือนการเล่นเกม The Lung Run วิ่งเร็ว ฉับไว ห่างไกล COPD

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และประชาชนทั่วไปร่วมสนุกและได้เรียนรู้ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโดยมีแนวคิดว่า ปอดที่ดี คือ ปลอด COPD 

สำหรับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) เป็นภัยเงียบที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 ของโลก โดยในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายนจะมีการร่วมกันรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทั่วโลก เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค 
 

รวมถึงสามารถดูแลและดำเนินชีวิตของตนเองและคนรอบข้างให้อยู่กับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้อย่างมีความสุข โดยทางมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของโรคนี้จึงจัดกิจกรรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังให้กับสังคมไทยขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา

มูลนิธิโรคหืดฯ รุกสื่อบนสมาร์ทโฟนป้องกัน"โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง"

โดยสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถเรียนรู้ได้ทางสมาร์ทโฟน ให้ผู้เล่นจำลองการวิ่งเพื่อเลือกปัจจัยในการป้องกันหรือรักษาและหลีกเลี่ยงปัจจัยที่เป็นปัจจัยกระตุ้นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

โดยคะแนนของผู้เล่นจะถูกนำมาจัดอันดับเพื่อร่วมรับอุปกรณ์ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพจากมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย
 

"เสียงตอบรับของเกมจากงานโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง COPD World Day มีประชาชนทั่วไปให้ความสนใจในการเข้าร่วมสนุกและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างมาก"

อย่างไรก็ดี ยังได้ได้ร่วมกับ ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล หน่วยโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในนามมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมวันรณรงค์โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโลกให้กับภาคประชาชน โดยภายในงานมีทั้งกิจกรรมให้ความรู้และสิ่งที่น่าสนใจมากมายสำหรับการดูแลสุขภาพปอด เช่น การทำเครื่องดื่มสุขภาพที่ดีกับปอด หรือการทำกายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพปอดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง