Dow คว้ารางวัลรับผิดชอบต่อสังคม จากหอการค้าอเมริกันต่อเนื่องปีที่ 3

23 พฤศจิกายน 2565

Dow รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับแพลตินัม จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นที่ 3 หลังส่งเสริมพนักงานมีส่วนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่อง และมุ่งมั่นผลักดันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

รายงานข่าว (23 พ.ย. 2565) เผยว่า กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ได้รับรางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2565 ระดับแพลตินัม  จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยโดยมีนายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และนางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้รับมอบรางวัลจาก มร.โรเบิร์ต โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และมี มร.เจฟฟรี่ ไนการ์ด ประธานกรรมการหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้เป็นจากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

สำหรับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (AMCHAM CSR Excellence Awards) นี้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่องบริษัทสมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานด้านธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม โดยทางกลุ่มได้ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นผลักดันการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สร้างชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วม และสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ ส่งผลให้ Dow ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน และได้รับรางวัลระดับแพลตินัม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ปัจจุบันกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ประกอบด้วย 13 โรงงาน ซึ่งเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของดาวในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกโดยมีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง

 

สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดโพลิเอทิลีน โพลิสไตรีน อีลาสโตเมอร์ กลุ่มผลิตภัณฑ์โพลิยูรีเทน และสไตรีนบิวทาไดอีน      เลเทกซ์ โดยมีสินค้านำเข้าจาก Dow ประเทศอื่น ๆ ที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยด้วย เช่น ตัวทำละลาย เคมีภัณฑ์เพื่อการก่อสร้าง ซิลิโคน และพลาสติกชนิดพิเศษ