“ซีแอนด์จี” ปลื้ม ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม คว้ารางวัลอุตฯสีเขียวระดับ 4

18 ต.ค. 2564 เวลา 10:18 น. 65

C&G รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ของกระทรวงอุตสาหกรรม หวังเป็นพลังสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกพนักงานช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน

 

นางสาววรรณ์รัฏฐ์ สมรรคนัฏ ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้ดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นรางวัลที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดให้มีขึ้น

 

“ซีแอนด์จี” ปลื้ม ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม คว้ารางวัลอุตฯสีเขียวระดับ 4

 

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เป็นไปในแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry)ซึ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เมืองตามศักยภาพด้านทรัพยากรและโครงสร้างด้านกายภาพ เพิ่มผลผลิตสามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจการค้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กันไปด้วย เป็นการพัฒนาที่สร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม และสังคม ทำให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืน

 

ในส่วนของระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) หมายถึงการที่ทุกคนในองค์กรมีจิตสำนึกร่วมกันในการสงวนและรักษาไว้ ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีและให้ความร่วมมือร่วมใจในทุกด้านของการประกอบกิจการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดำเนินการต่าง ๆ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

 

 

“ซีแอนด์จี” ปลื้ม ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม คว้ารางวัลอุตฯสีเขียวระดับ 4

 

สำหรับการได้รับรางวัลดังกล่าวตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯและบุคลากรทุกภาคส่วนในการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรทั้งในระดับโรงงานและชุมชนรอบโครงการ ตลอดจนความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโครงการควบคู่ไปกับพัฒนาธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์คุณค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง