svasdssvasds

“ซีแอนด์จีฯ”ขึ้นชั้น รับรางวัลรับผิดชอบสังคม

19 พ.ย. 2563 เวลา 11:25 น. 367

ซีแอนด์จี ฯ บริษัทจากจีนรับรางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมจากกรมโรงงาน หลังผ่าน 7 เกณฑ์มาตรฐาน

รายงานจาก บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นายเหอ หนิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ ได้เข้ารับรางวัล CSR-DIW AWARD 2020 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) Corporate Social Responsibility Department of Industrial Works: : CSR-DIW) จากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้มีบริษัทที่เข้ามาเพื่อให้พิจารณา 180 บริษัท คัดเหลือรอบแรกราว 80 บริษัท ท้ายสุดคัดเหลือ 60 บริษัทเข้ารับรางวัล

 

สำหรับบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ตั้งอยู่ในเขตเมืองซึ่งมีพื้นที่ชุมชนหนาแน่นและสถาบันการศึกษาอยู่ล้อมรอบ รางวัลดังกล่าวผู้ประกอบการต้องผ่านมาตรฐานเกณฑ์ปฏิบัติใน 7 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 1.การกำกับดูแลองค์กร 2.สิทธิมนุษยชน 3.การปฎิบัติด้านแรงงาน 4.สิ่งแวดล้อม 5.การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม 6.ประเด็นด้านผู้บริโภค 7.การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

“ซีแอนด์จีฯ”ขึ้นชั้น  รับรางวัลรับผิดชอบสังคม

 

การได้รับรางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าบริษัทจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มีนโยบายการดำเนินงานมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโครงการอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับมาตรฐานการประกอบอุตสาหกรรมในประเทศไทยและระดับสากล

 

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น(ประเทศไทย) จำกัด  จดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549  ทุนจดทะเบียน 2,035 ล้านบาท ประกอบธุรกิจเป็นผู้ดำเนินงานก่อสร้างโรงงานกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า พร้อติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ บริหารและควบคุมระบบโรงงานกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้ โดยกรรมการบริษัทมี 3 คนได้แก่ นายเหอ หนิง, พลเอกอุทัย  ชินวัตร และนางสาวหรง หยวน

สำหรับปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 514.67 ล้านบาท มีรายจ่ายรวม 297.10 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 216.79 ล้านบาท และในปี 2561 มีรายได้รวม 535.81 ล้านบาท  มีรายจ่ายรวม 268.93 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 266.74 ล้านบาท