รี้ด เทรดเด็กซ์ ชู ‘FACTECH’ พลิกโฉมโรงงานอัจฉริยะ

20 เม.ย. 2564 เวลา 11:16 น. 144

รี้ด เทรดเด็กซ์ เปิดตัว ‘FACTECH’ งานแสดงสินค้านวัตกรรมในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โรงงานอัจฉริยะหนึ่งเดียวในอาเซียน พลิกโฉมผู้ประกอบการไทย ก้าวสู่ Smart Factory รับเทรนด์การก่อสร้างแห่งอนาคต ระดมผู้ประกอบการภาครัฐ เอกชน ร่วมยกระดับโรงงานไทยก้าวสู่ยุค Digital Transformation จัดพร้อมกับ งานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2021 ระหว่างวันที่ 23 – 26 มิถุนายนนี้ ที่ไบเทค บางนา

คุณวราภรณ์ ธรรมจรีย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเปิดตัวงานแฟ็กเทค 2021 (FACTECH) นับเป็นงานเดียวในอาเซียนที่รวบรวมเทคโนโลยีและผู้ให้บริการที่พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ ในการยกระดับโรงงานสู่มาตรฐานสากล ด้วยโซลูชั่นและบริการเพื่อพัฒนาการระบบโรงงานรอบด้าน ระบบไฟและไฟฟ้า ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน ระบบรักษาความปลอดภัยและไอที รวมไปถึงโซลูชั่นเพื่อการก่อสร้างและบำรุงรักษา พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการพัฒนาสู่สมาร์ท แฟคตอรี่ อย่างสมบูรณ์แบบ

สำหรับงานแฟ็กเทค 2021 จะจัดร่วมกับ งานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2021 งานแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตและสนับสนุน อาทิ เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เทคโนโลยีสำหรับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เทคโนโลยีการขึ้นรูปแม่พิมพ์ เทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการผลิตพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ และโซลูชั่นด้านการเตรียมและเคลือบพื้นผิว พร้อมกิจกรรม Networking Function สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้จัดการโรงงาน วิศวกรที่ปรึกษา  กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง ตลอดจนถึงนักอุตสาหกรรมในวงการการผลิต

รี้ด เทรดเด็กซ์ ชู ‘FACTECH’ พลิกโฉมโรงงานอัจฉริยะ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ ในแวดวงโรงงานเชิงอุตสาหกรรมและผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้าง บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด จึงได้จัดสัมนาออนไลน์ FACHTECH VIRTUAL CONFERENCE 2021 โดยมีวิทยากรจากภาครัฐและเอกชน ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “โรงงานไทยยุคใหม่กับเทรนด์การก่อสร้างแห่งอนาคต” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์กว่า 436 ราย

คุณลิซ่า งามตระกูลพานิช นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมก่อสร้างมีการปรับตัวเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น อย่างในสหรัฐอเมริกามีการลงทุนด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัว ซึ่งในประเทศไทยมีทิศทางเช่นเดียวกัน เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จึงมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการกระบวนการก่อสร้าง เพื่อประหยัดเวลา และประหยัดการใช้แรงงานคน โดยเฉพาะ Smart Solutions และนวัตกรรมใหม่ เช่น ระบบ IOT ที่จะนำมาใช้เพื่อช่วยลดความสูญเสีย ลดระยะเวลาในการทำงาน และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

คุณเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในส่วนของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในกลุ่มวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ การระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนอย่างรุนแรง ระบบการขนส่งมีปัญหา ทำให้ต้องนำเทคโนโลยีเข้าไปในใช้ในการกระบวนการผลิต การขนส่ง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยเป็นอันดับแรก ซึ่งในระยะยาว มาตรฐานการดำเนินการต่างๆ ยังถูกนำไปใช้และเป็นแนวปฏิบัติ รวมถึงการมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้มากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า

สำหรับเทรนด์ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้าง มีการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ เช่น เทคโนโลยี 3D พริ้นติ้ง ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสม และหลากหลาย ซึ่งในอนาคตต้องพัฒนานวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงผู้บริโภค และต้องปรับตัวจากผู้ผลิตไปสู่การเป็นผู้ให้บริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น

คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ Head of Enterprise Marketing Management Unit บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า ในต่างประเทศ มีเคสตัวอย่างที่นำระบบ 5G  มาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างจำนวนมาก ทั้งในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่การออกแบบ กระบวนการผลิต รวมไปถึงระบบหลังการก่อสร้าง ทั้ง Smart Building และ Smart City รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดกระบวนการที่ทำให้เกิดของเสีย รวมไปถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม

“ในประเทศไทย ช่วงโควิด 19 ที่เกิดขึ้น มีการทำยูสเคส 5G ในพื้นที่อุตสาหกรรม EEC ซึ่งวิศวกรชาวญี่ปุ่นไม่สามารถเดินทางมาที่ Site งานได้ จึงใช้ระบบ 5 G ในการเชื่อมต่อ เพื่อติดต่อประสานงานเพื่อทำให้การก่อสร้างสามารถดำเนินต่อไปได้ ซึ่งในอนาคตระบบ 5G  ยังสามารถนำมาพัฒนาสินค้า และนวัตกรรมบริการต่างๆ ในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้” คุณนวชัยระบุ

ทั้งนี้ ในส่วนของภาครัฐ โดยกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานโรงงานไทยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อก้าวไปการเป็น Smart Factory ในอนาคต เตรียมพบกับงานแฟ็กเทค 2021 (FACTECH) และงานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2021 งานแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตและสนับสนุน ระหว่างวันที่ 23 – 26  มิถุนายนนี้ ณ ไบเทค บางนา

แท็กที่เกี่ยวข้อง