เอ็ม-ธวเดช ภาจิตรภิรมย์ หัวหน้าพรรคแนวทางใหม่ ประกาศ!ลั่น พัฒนาประเทศต้องดูแลประชาชนทุกวัย อย่าทิ้งใครไว้ข้างหลัง

01 เม.ย. 2564 เวลา 11:49 น. 126

เอ็ม-ธวเดช ภาจิตรภิรมย์ หัวหน้าพรรคแนวทางใหม่ ประกาศ!ลั่น พัฒนาประเทศต้องดูแลประชาชนทุกวัย อย่าทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เอ็ม-ธวเดช ภาจิตรภิรมย์ หัวหน้าพรรคแนวทางใหม่ ประกาศ!ลั่น พัฒนาประเทศต้องดูแลประชาชนทุกวัย อย่าทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ผมมาลองนึกดู หากพูดถึงสวัสดิการจากรัฐในประเทศไทย เราแทบจะนึกไม่ออกเลยว่ามีอะไรบ้าง  นี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ผมตัดสินใจเดินทางสู่ถนนสายการเมือง  เพราะผมอยากเห็นพี่น้องประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกด้าน  การจะพัฒนาประเทศหรือองค์กรใดก็ตามการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนย่อมเป็นด่านแรกที่ต้องแก้ไข 

ครั้งหนึ่งผมเคยมีโอกาสได้เป็นที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการฯ รณรงค์ผลักดันบำนาญแห่งชาติแก่ผู้สูงวัย 60 ปี ขึ้นไป โดยกรรมาธิการนี้ได้ศึกษาและมีความพยายามผลักดันให้เกิดสวัสดิการของผู้สูงอายุเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่หลังเกษียณได้อย่างไม่ลำบาก 

หากหลายท่านได้ติดตามข่าวจะเห็นว่ามีหลายพรรคการเมืองในขณะนี้ยื่นร่างกฎหมายบำนาญแห่งชาติเข้าไปเพื่อหวังให้รัฐบาลได้ดูแลคนแก่ที่อย่างน้อยครั้งหนึ่งพวกเขาก็คือกำลังสำคัญของประเทศเรา แต่กฎหมายแบบนี้ถูกปัดตกไปหลายฉบับแล้ว แต่สำหรับฉบับที่เหลือ ผมจึงอยากให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณาทบทวนใหม่ให้ถี่ถ้วนหากจะมีการพิจารณาร่างกฎหมายบำนาญแห่งชาติในคราวต่อไป เพราะหากมองจากหลักพื้นฐานในความเป็นมนุษย์เอาง่ายๆ เดือนละ 600 บาท ก็เท่ากับเพียง 20 บาทต่อวัน เงินเท่านี้จะเพียงพอต่อการดำรงชีวิตได้จริงๆหรือ นี่คือคำถามของผมครับ

เอ็ม-ธวเดช ภาจิตรภิรมย์ หัวหน้าพรรคแนวทางใหม่ ประกาศ!ลั่น พัฒนาประเทศต้องดูแลประชาชนทุกวัย อย่าทิ้งใครไว้ข้างหลัง เอ็ม-ธวเดช ภาจิตรภิรมย์ หัวหน้าพรรคแนวทางใหม่ ประกาศ!ลั่น พัฒนาประเทศต้องดูแลประชาชนทุกวัย อย่าทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ในประเทศที่พัฒนาแล้วผู้สูงอายุสามารถมีชีวิตได้อย่างมีคุณภาพโดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน เหตุผลเพราะรัฐบาลของเขาดูแลสวัสดิการให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิต ไม่ใช่แค่ให้อย่างเสียไม่ได้เดือนละ 600 บาทกลายเป็นว่าลูกหลานวัยแรงงานก็ต้องมาแบกภาระต่อไปอีก นอกจากจะกลายเป็นความลำบากของคนสองรุ่นแล้วยังทำให้พวกเขาไม่กล้าที่จะมีลูกก็ผูกกันเป็นปัญหาประชากรขาดแคลนต่อไป รวมถึงความผูกพันกตัญญูอาจลดทอนลงไปอีกในความรู้สึก

เหล่านี้ล้วนเป็นเหตุผลที่ฉุดรั้งให้ประเทศไทยไม่ไปไหน ไหนจะสาระวนกับหนี้สิน ไหนจะต้องดูแลคนแก่และเด็ก รวมถึงพันธะอีกจิปาถะ หากหลักคิดของรัฐบาลยังเป็นเช่นนี้  ไม่ปลดปล่อยความยากจน ปลดปล่อยความลำบากของพวกเขา ด้วยการดูแลพลเมืองอย่างมีศักดิ์และศรีเท่ากัน ประเทศก็ไปต่อยากครับ
.
ประเทศไทยต้องการสวัสดิการ ที่ไม่ใช่การสงเคราะห์จากรัฐบาลเป็นครั้งคราว บัตรคนจนอะไรแบบนั้นเลิกได้ก็เลิกแล้วหันมาสร้างสวัสดิการถ้วนหน้าที่มั่นคงถาวรทุกๆด้าน โดยเริ่มต้นจากเงินบำนาญแห่งชาติ 3,000 บาทถ้วนหน้าตามที่หลายฝ่ายเสนอ ซึ่งเรื่องนี้ผมสนับสนุนเต็มที่

ยิ่งวันนี้ในฐานะที่ผมเข้ามาในเส้นทางการเมือง ในอนาคตหากพรรคแนวทางใหม่ได้เป็นตัวแทนเสียงของประชาชนโดยสมบูรณ์ ผมสัญญาว่าเสียงของเราจะพูดและมือของเราจะยกขึ้นเพื่อสนับสนุนเรื่องนี้สุดตัวแน่นอนครับ

เอ็ม-ธวเดช ภาจิตรภิรมย์ หัวหน้าพรรคแนวทางใหม่ ประกาศ!ลั่น พัฒนาประเทศต้องดูแลประชาชนทุกวัย อย่าทิ้งใครไว้ข้างหลัง

แท็กที่เกี่ยวข้อง