svasdssvasds

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชกรณียกิจ จังหวัดเชียงใหม่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
04 ก.ค. 2565 เวลา 13:00 น.

“กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชกรณียกิจ จังหวัดเชียงใหม่ อธิบดีกรมปศุสัตว์ทูลเกล้าถวายงานนวัตกรรมและพันธุ์สัตว์ วัตถุประสงค์เพื่อโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม

วันที่ 4 กรกฎาคม2565  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทอดพระเนตรการดำเนินการโครงการตามแนวพระราชดำริฯ ในพื้นที่ค่ายกองพลทหารราบที่7 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต (ที่ปรึกษาการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) น.สพ. อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ผอ.กพก,และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมเฝ้ารับเสด็จ

 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชกรณียกิจ จังหวัดเชียงใหม่

 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ทูลเกล้าฯถวายนวัตกรรมและพันธุ์สัตว์เพื่อโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

 

1. ตู้ฟักไข่เศรษฐกิจ ขนาด 500 ฟอง จำนวน 1 หลังตู้ฟักไข่ไก่แบบเดิมเป็นตู้ไม้อัดชั้นเดียว ไม่มีโครงเหล็กและไม่มีแผ่นโฟมบุขั้นตรงกลาง ทำให้อุณหภูมิภายในตู้ฟักไม่คงที่ตัวสร้างความร้อนภายในตู้ฟัก ใช้ระบบเวเฟอร์ ความห่างของอุณหภูมิอยู่ที่ 1-2 *cยากต่อการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ ระบบพลิกกลับไข่ ควบคุมด้วยคันโยกมือ ไม่มีความสม่ำเสมอในการกลับไข่ ยุ่งยากในการปฏิบัติงาน ทำให้อัตราการฟักออกต่ำ ลูกที่ฟักออกมามีสุขภาพร่างกายอ่อนแอ ไม่สมบูรณ์แข็งแรงนวัตกรรม ตู้ฟักไข่ไก่ ขนาด 500 ฟองกรมปศุสัตว์จึงได้คิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้น

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชกรณียกิจ จังหวัดเชียงใหม่

 

2. ตู้เกิดเป็ด/ไก่ ขนาด 500 ฟองจำนวน1หลังเดิมตู้ฟักไข่และตู้เกิดจะใช้ตู้เดียวกันเพิ่มประสิทธิภาพของการฟักไข่ 85-90%สามารถควบคุม และป้องกันเชื้อโรคเมื่อใช้ตู้ฟักและตู้ควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเกิดของลูกไก่ลดการสูญเสียได้ถึง 20%เกษตรกรสามารถประดิษฐ์ขึ้นเอง จากวัสดุ และอุปกรณ์ภายในประเทศ ลดต้นทุนการผลิตลูกเป็ด/ไก่

3. เครื่องกกลูกไก่-ลูกเป็ด อินฟราเรด จำนวน 1 เครื่องเครื่องกกลูกไก่-ลูกเป็ดขนาด 500 ตัวอินฟราเรด(Infrared)

ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอล Temperature Digital Controlใช้แท่งอินฟราเรดขนาด300wในการให้ความอบอุ่นลดต้นทุนการผลิตลูกไก่-ลูกเป็ด20%ลดอัตราการสูญเสียจากการตายลูกไก่-ลูกเป็ด3-5%

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชกรณียกิจ จังหวัดเชียงใหม่

 

4. พันธุ์เป็ดเทศกบินทร์บุรี จำนวน 112 ตัว ดังนี้พ่อพันธุ์ อายุ 16 สัปดาห์ จำนวน 2 ตัวแม่พันธุ์ อายุ 16 สัปดาห์ จำนวน 10 ตัวลูกเป็ด คละเพศ อายุ 1 สัปดาห์ จำนวน 100 ตัว เป็ดเทศกบินทร์บุรี เป็นเป็ดที่เลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์ได้ดี เดิบโตเร็ว ต้านทานโรค และปรับตัวเข้ากับภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้ดี เพศผู้ จะมีขนาดใหญ่กว่าเพศเมียเป็นเป็ดที่ได้รับการวิจัยและพัฒนามาจาก เป็ดเทศบาร์บาร์รีซึ่งมาจากประเทศ ฝรั่งเศส เมื่อปีพ.ศ. 2533 โดยกรมปศุสัตว์

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชกรณียกิจ จังหวัดเชียงใหม่

 

ทั้งนี้เป็นพันธุ์ให้ไข่ดกตกปีละ 160 ฟอง แม่เป็ดเริ่มไข่เมื่ออายุ 6-7 เดือน  เพศผู้โตเต็มที่ 4-5 กิโลกรัม เพศเมีย 2.5-3 กิโลกรัม อัตราแลกเนื้อ 3.5 : 1 คุณภาพเนื้อสีแดงคล้ายเนื้อโคไขมันต่ำ เนื่องจากขนสีขาวทำให้ราคาดี เมื่อนำไปใช้สำแหละ และสามารถขยายพันธ์ได้เอง ปัจจุบันได้ขยายพันธุ์สู่เกษตรกรทั่วทุกภาคของประเทศ

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชกรณียกิจ จังหวัดเชียงใหม่

 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ทูลเกล้าเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์จะดำเนินงานด้านการปศุสัตว์ภายใต้โครงการพระราชดำริ เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติและประยุกต์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับชุมชนและพื้นที่ ช่วยให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากขึ้นบนพื้นฐานทรัพยากรของท้องถิ่นนั้น ๆกรมปศุสัตว์จะมุ่งสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้ชุมชนยั่งยืน กรมปศุสัตว์จะพัฒนางานด้านปศุสัตว์ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรยิ่งขึ้นและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระราชดำริ ต่อไป

    กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชกรณียกิจ จังหวัดเชียงใหม่

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด