เศรษฐา สั่ง รีวิว ผังเมืองใหม่ ปลดล็อก นักลงทุนต่างประเทศ

27 ก.พ. 2567 | 05:06 น.

เศรษฐา สั่ง กระทรวงอุตสาหกรรม -กระทรวงทรัพย์ฯ - มหาดไทย จัดทำ “ผังเมืองใหม่” ปลดล็อก ต่างชาติลงทุนในพื้นที่สีม่วง

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2567) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ได้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขและบูรณาการเร่งรัดในการหาแนวทางในการจัดทำผังเมืองใหม่ให้มีความสอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป

รวมถึงการยกระดับเมืองรองเพื่อเตรียมพร้อมในการลงทุนจากภายในประเทศและต่างประเทศเพราะรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนและขจัดอุปสรรคในการเป็นข้อจำกัดต่อการประกอบธุรกิจ (Ease of doing business) 

“ผังเมืองเก่าจะมีพื้นที่หลาย ๆ สี สีเขียว สีเหลือง สีม่วง เป็นเขตอุตสาหกรรม ซึ่งจัดทำมานานแล้ว อาจจะไม่เหมาะกับบริบทของโลกปัจจุบัน เช่น จังหวัดพังงา จะมีการสร้างสนามบินอันดามัน หรือ phuket international airport ยังเป็นผังเมืองเก่าอยู่ ยังมีหลายเขตหรือไม่ที่ยังไม่สามารถย้ายการตั้งโรงงานต่าง ๆ มาอยู่ในพื้นที่ได้”นายเศรษฐากล่าว

นายเศรษฐากล่าวว่า ยังมีอีกหลายจังหวัด พื้นที่อุตสาหกรรม (พื้นที่สีม่วง) ซึ่งในอีอีซีมีน้อยลง ส่งผลให้มีขีดจำกัดในการที่ทำให้นักลงทุนต่างประเทศจะเข้ามาลงทุนต่อ เรามีการพูดคุยเพื่อให้หาข้อสรุปได้โดยเร็วเพื่อเอื้อให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศ