ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2567 ข้อควรรู้อ่านด่วน

05 ก.พ. 2567 | 00:30 น.

"ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2567" ข้อน่ารู้ ผังเมืองรวม กทม. ก ข ค ง จ ฉ ช มีความกว้างของเขตทางเท้าเท่าไร อ่านรายละเอียดที่นี่

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2567  จากกรณีที่ กรุงเทพมหานครกำลังพลิกโฉมครั้งสำคัญจากโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ที่ปรับปรุงให้สอดรับการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนา ซึ่ง กรุงเทพมหานคร จัดทำร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร(ปรับปรุงครั้งที่4)

ล่าสุด กรุงเทพมหานคร ออกมาแนะนำ ข้อน่ารู้ ผังเมืองรวม กทม. ก ข ค ง จ ฉ ช มีความกว้างของเขตทางเท้าเท่าไร

ขนาดเขตทาง

•ก = 12 เมตร
•ข = 16 เมตร
•ค = 20 เมตร
•ง = 30 เมตร
•ฉ = 50 เมตร
•ช = 60 เมตร 

สิ่งปลูกสร้างใหม่ต้องเว้นระยะร่นตามเงื่อนไขที่กำหนดในร่างผังเมืองรวมฯ ยกเว้นสิ่งปลูกสร้างเดิม 
 

ตัวอย่าง ถนนสาย ก. ความกว้างของเขตทางถนนประเภท ก. = 12 เมตร ระยะร่น 6 เมตร สิ่งปลูกสร้างใหม่ต้องเว้นระยะร่น 6 เมตรตามเงื่อนไข

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) http://plan4bangkok.com/