“ชาดา ไทยเศรษฐ์” เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนต่างสำนักงาน

30 ม.ค. 2567 | 06:44 น.

มท.3 “ชาดา ไทยเศรษฐ์” เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง นายช่างใหญ่(ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจกรมที่ดิน)ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

นายชาดา กล่าวว่า ด้วยนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ด้วยการพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐได้มากที่สุดในระบบเดียว กรมที่ดิน จึงได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสำนักงานที่ดิน ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการภาครัฐที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ซึ่งกรมที่ดินได้เริ่มพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินให้ทันสมัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554

ชาดา ไทยเศรษฐ์

 

 

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีฐานข้อมูลที่ดินกลางและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ มีการนำเข้าข้อมูลหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและสารบบให้เป็นดิจิทัล มีการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการจัดทำระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จึงกล่าวได้ว่า สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบนับเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่กรมที่ดินจะก้าวไปสู่ระบบดิจิทัลที่สมบูรณ์อย่างเต็มรูปแบบ

เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์

นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง นายช่างใหญ่กรมที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากรมที่ดินได้ให้บริการจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ไปแล้วทั้งสิ้นใน 8 จังหวัด กว่า 75 สำนักงาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดขอนแก่น โดยในวันนี้ กรมที่ดิน ได้ขยายการให้บริการจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและสาขาทั้ง 4 สำนักงาน และจะมีการเปิดเพิ่มพร้อมกันอีก 3 จังหวัด

ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งจะทำให้ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ แต่ยังสามารถจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ได้ทั่วทั้ง 12 จังหวัดที่เปิดให้บริการแล้ว สร้างความสะดวก สบาย รวดเร็ว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี

สร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกรรมด้านที่ดิน และจะส่งผลต่อประเทศชาติในด้านการประเมินบรรยากาศของการดำเนินธุรกิจและการลงทุน B – Ready (Business Ready) ทำให้นานาชาติเกิดความมั่นใจในการเข้ามาลงทุนในประเทศมากยิ่งขึ้น โดยกรมที่ดินจะมุ่งมั่นพัฒนาการบริการให้ครอบคลุมจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไปในอนาคต

สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบ e-QLands โดยดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน e-QLands ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ IOS และ Android เลือกรายการ จองคิวจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ (เฉพาะโฉนดที่ดินและเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์) โดยเงื่อนไขในการให้บริการจะต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัด มีเอกสารหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินเท่านั้น และเจ้าของที่ดินต้องไปดำเนินการด้วยตนเอง

เปิดสำนักงานที่ดินจดทะเบียนออนไลน์ต่างสาขา