อธิบดีกรมที่ดิน เร่งรัด ติดตามความคืบหน้าแก้ไขปัญหาที่ดิน เพื่อประชาชน

17 มี.ค. 2566 | 11:12 น.

อธิบดีกรมที่ดิน เร่งรัด ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินเพื่อประชาชน ที่ดินรถไฟฯเขากระโดง- หลีเป๊ะ- สนามกอล์ฟอัลไพน์

 

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกรมที่ดิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เร่งรัด ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องที่เขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรณีปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูลและกรณีสนามกอล์ฟอัลไพน์  จังหวัดปทุมธานี โดยได้มีข้อสั่งการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการในส่วนที่กรมที่ดินสามารถดำเนินการได้ให้เป็นตามระเบียบกฎหมายที่ให้อำนาจหน้าที่

สำหรับที่ดินเขากระโดง ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย ยื่นฟ้อง กรมที่ดิน ต่อศาลปกครอง กรณีออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ ทับที่ดินการรถไฟ 5,083ไร่ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบแนวเขตต่อไป

 

กรมที่ดิน ประชุมแก้ปัญหาที่ดิน

 

 

ส่วนที่ดินเกาะหลี่เป๊ะ กระทรวงมหาดไทย มีข้อสั่งการไปยังจังหวัดสตูล เร่งตรวจสอบโดยเร็ว โดยใช้  ม.61 ประมวลกฎหมายที่ดินเพิกถอน น.ส.3 ที่ออกโดยไม่ถูกต้องบนเกาะหลีเป๊ะ รวมถึง คดีสนามกอล์ฟอัลไพน์ ซึ่งเป็นที่ดินของนางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา

 

 

อธิบดีกรมที่ดิน

บริจาคที่ดิน จำนวน  924 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา ให้กับ วัดธรรมิการามวรวิหาร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2512  ซึ่งขณะนี้กรมที่ดินอยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการ