ครม.เคาะ ลดภาษีที่ดิน-ยืดลดค่าโอน-จดจำนองของขวัญปีใหม่ 'อสังหา'

20 ธ.ค. 2565 | 07:12 น.

แพ็คเก็จ 'ของขวัญปีใหม่ 2566' ครม.เห็นชอบ มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ เคาะ ลดภาษีที่ดิน 2566 ร้อยละ 15 พร้อมยืดมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองที่อยู่อาศัย

20 ธ.ค.2565 - จากกรณีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันนี้ ที่ประชุม ครม.เห็นชอบมาตรการ การดำเนินโครงการ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ รวม 5 มาตรการใหญ่ๆนั้น พบ ในภาคอสังหาริมทรัพย์ ได้รับการอนุมัติใน 2 มาตรการหลักสำคัญ ดังนี้ 

  • มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566 

โดยลดภาษีให้ในอัตราร้อยละ 15 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของปีภาษี พ.ศ.2566

  • มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี 2566 

โดยลดค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 1 และลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิม ร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 สำหรับการซื้อขายที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ และห้องชุด (ทั้งบ้านมือ 1และมือ 2) เฉพาะที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อสัญญา

ทั้งนี้ ก่อนหน้า 4 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบไปด้วย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เผยว่า ภายใต้ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และ ความท้าทายของกำลังซื้อ ในตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2566 อยากให้รัฐบาลพิจารณา ทบทวนมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ใน 2 มาตรการหลัก ได้แก่ 

  1. ขยายเวลาผ่อนปรนมาตรการ LTV ออกไปอีก 1 ปี สำหรับผู้ที่ซื้อบ้านหลังที่สองได้เต็มวงเงินกู้ 100%  
  2. ขยายเวลามาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ 0.01% จะสิ้นสุดในสิ้นปี 2565 ขยายระยะเวลาออกไปอีก  และขยายเพดานราคาจากครอบคลุมบ้านราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท เป็นบ้านราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท

 

โดยมีการประเมินร่วมกันว่า หากในปีหน้า ไม่มีมาตรการช่วยสนับสนุนภาคอสังหาฯ โดยเฉพาะ การนำมาตรการ LTV กลับมาใช้ เริ่ม 1 ม.ค.2566 นั้น อาจจะทำให้การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศในปี 2566 ลดลงถึง 14.2% อีกทั้งหากไม่มีการขยายมาตรการ ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ในการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย น่าจะกระทบต่อแรงจูงใจในการซื้อให้ลดลง เป็นต้น