svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กทพ.ย้ำอุโมงค์กะทู้-ป่าตอง สร้างเสร็จปี 2570 - ช่วยแก้ปัญหาดินสไลด์

22 ตุลาคม 2565

กทพ.ย้ำผลพลอยได้ของ อุโมงค์กะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต หากการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2570 จะเสริมความแน่นของดิน ช่วยแก้ปัญหาดินสไลด์ได้ด้วย และเป็นทางด่วนสายแรกของประเทศที่ให้รถจักรยานยนต์ใช้ได้

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) อัพเดตโครงการทางพิเศษ อุโมงค์กะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ระยะทาง 3.98 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 14,670 ล้านบาท โดยจะเชื่อมโยงการเดินทาง จากอำเภอ กะทู้-หาดป่าตอง และบรรเทาปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุบนถนนหมายเลข 4029

กทพ.ย้ำอุโมงค์กะทู้-ป่าตอง สร้างเสร็จปี 2570 - ช่วยแก้ปัญหาดินสไลด์

การก่อสร้าง อุโมงค์กะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 2570 และเป็นทางพิเศษสายแรก ที่เปิดให้รถจักรยานยนต์ใช้ได้

 

นอกจากนี้ อุโมงค์กะทู้-ป่าตองจะช่วยแก้ปัญหาดินสไลด์ และสามารถใช้เป็นเส้นทางอพยพกรณีเกิดภัยพิบัติได้


ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เกิดปัญหาดินสไลด์ บริเวณถนนสายกะทู้-ป่าตอง จนต้องปิดเส้นทางบริเวณแยกสี่กอ ใกล้อำเภอกะทู้ ซึ่งเป็นทางขึ้นเขาป่าตอง และทางขึ้นวัดสุวรรณคีรีวงก์ ที่จะมาสู่อำเภอกะทู้ ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่สามารถสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้นั้น

 

ทั้งนี้ หากมีอุโมงค์กระทู้-ป่าตองมาเสริมใต้ดินจะช่วยให้ปัญหาดินสไลด์หมดไป อีกทั้งยังเป็นทางเลือกในการอพยพกรณีเกิดภัยพิบัติอีกด้วย

 

สำหรับรูปแบบโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง เป็นโครงการก่อสร้างทางยกระดับ มีอุโมงค์อยู่ในช่วงกลางของแนวเส้นทาง ระยะทางรวม 3.98 กม. เป็นทางพิเศษ ขนาด 4 ช่องจราจรต่อทิศทาง มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมกับ ถ.พระเมตตา ในพื้นที่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการฯ ในพื้นที่ ต.กะทู้ อ.กะทู้  มีทางขึ้น-ลง 2 แห่ง และมีด่านเก็บค่าผ่านทางตั้งอยู่บริเวณ ต.กะทู้ 1 ด่าน