วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 65 วันหยุดราชการ ขึ้นทางด่วนฟรี ได้ที่ไหนบ้าง ดูเลย

22 ตุลาคม 2565

วันหยุดราชการ 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช ขึ้นทางด่วนฟรี กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง มีที่ไหนบ้าง ดูเลย

ข่าวดี ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นวันสำคัญ คือ วันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปี 2565 ด้วยนั้น การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ รวม 3 สายทางของวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึงเวลา 24.00 น. ดังนี้

 

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) จำนวน 19 ด่าน
  • ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จำนวน 31 ด่าน
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน

   

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่ กทพ. บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด   

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถดาวน์โหลด Application "EXAT Portal" เพื่อเข้าไปอัปเดตเป็นบัตร Easy Pass Plus + เข้าไปใช้งานระบบ M - Flow โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ รวมถึงยังสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตร Easy Pass ตลอดจนรับข่าวสารโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  อีกทั้งยังสามารถ ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ผ่านทางแอปพลิเคชันดังกล่าวได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย 

ความสำคัญของวันปิยมหาราช 

ทั้งนี้ วันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี ภาษาอังกฤษ คือ Chulalongkorn Day เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศเลิกทาส เนื่องจากในอดีตหากพ่อแม่เป็นทาส ลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสต่อไปเรื่อย ๆ โดยประกาศให้ตั้งแต่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2417 เป็นวันเลิกทาส และห้ามมีการซื้อขายทาสอีกในประเทศไทย

 

ทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ โดยเรียกว่า "วันปิยมหาราช" พร้อมทั้งกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการ