10 อสังหาฯ ทำรายได้สูงสุด AP เบอร์ 1 - LH กำไรพุ่ง

18 พ.ค. 2565 | 01:43 น.

เปิด 10 อันดับ บริษัทอสังหาฯไทย ทำรายได้สูงสุด ณ ไตรมาส 1 ปี 2565 พบ AP รั้งอันดับ 1 ขณะ LH กำไรพุ่งขึ้นเบอร์ต้น โกยกว่า 1.93 พันล้าน รวบ 36 บริษัท กำไรรวมหดตัวกว่า 39%

18 พฤษภาคม 2565 - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย นับเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีบทบาทต่อ GDP ประเทศ ขณะช่วงไตรมาสแรก ปี 2565 ตรวจสอบพบ 36 บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีรายได้รวม 67,724.22 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 7,327.59 ล้านบาท โดยเป็นอัตราที่ลดลง 2.86% และ 18.97% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2564


ทั้งนี้ บริษัท เอพี ไทยแลนด์ (AP) เป็นอันดับ 1 ที่สามารถทำรายได้ได้สูงสุด ในงวด 3 เดือนแรก  ขณะ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)กลับเป็นบริษัทที่สามารถทำกำไรสุทธิได้สูงสุด โดยรายได้ของ 10 บริษัทอสังหาฯ ที่มีรายได้สูงสุด รวมคิดเป็น 76.44% ของรายได้รวมของบริษัทอสังหาฯ ทั้ง 36 บริษัท  

ส่วนความสามารถในการทำกำไร 10.81% : ความสามารถในการทำกำไร(Net Profit Margin)  เฉลี่ย 10.81% ลดลงจาก 12.97% ในระยะเดียวกันของปี 2564 ดังนี้ 


10 อันดับอสังหาฯไทย รายได้สูงสุด (ไตรมาสแรก ปี2565)

 • AP          รายได้ 10,857.78 ล้านบาท    
 • LH          รายได้  7,942.65  ล้านบาท    
 • PSH       รายได้  5,980.98 ล้านบาท    
 • Supalai   รายได้  5,537.30  ล้านบาท    
 • Siri          รายได้   5,220.47 ล้านบาท    
 • SC Asset รายได้   3,827.44 ล้านบาท    
 • Origin      รายได้   3,775.71 ล้านบาท    
 • FPT         รายได้   3,413.55 ล้านบาท    
 • Singha     รายได้  3,008.14   ล้านบาท      
 • LPN          รายได้   2,204.78 ล้านบาท    

10 อสังหาฯ ทำรายได้สูงสุด AP เบอร์ 1 - LH กำไรพุ่ง

10 อันดับอสังหาฯไทย กำไรสูงสุด (ไตรมาสแรก ปี2565)

 • LH          กำไรสุทธิ     1,932.07 ล้านบาท
 • AP          กำไรสุทธิ     1,729.77 ล้านบาท
 • Supalai   กำไรสุทธิ     1,193.15 ล้านบาท
 • Origin     กำไรสุทธิ     842.49 ล้านบาท
 • QH         กำไรสุทธิ    584.80 ล้านบาท
 • PSH       กำไรสุทธิ    563.00 ล้านบาท
 • SC Assetกำไรสุทธิ    384.50 ล้านบาท
 • Sena*     กำไรสุทธิ    368.08 ล้านบาท
 • Lalin       กำไรสุทธิ    327.60 ล้านบาท
 • FPT        กำไรสุทธิ      310.94 ล้านบาท

 

*หมายเหตุ :  Sena มีรายการพิเศษจากผลต่างที่เกิดจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย JSP 212.8 ล้านบาท ทำให้กำไรสุทธิออกมาสูงกว่าปกติ

10 อสังหาฯ ทำรายได้สูงสุด AP เบอร์ 1 - LH กำไรพุ่ง


เปิดผลประกอบการ 36 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ไทย 

10 อสังหาฯ ทำรายได้สูงสุด AP เบอร์ 1 - LH กำไรพุ่ง 10 อสังหาฯ ทำรายได้สูงสุด AP เบอร์ 1 - LH กำไรพุ่ง


ที่มาข้อมูล : LPN WISDOM ,ตลท.