การเคหะฯเปิดจอง99บาทช่วยผู้มีรายได้น้อยมีบ้านเป็นของตนเอง

12 พ.ย. 2564 | 11:07 น.

การเคหะแห่งชาติพร้อมเสริฟ์ที่อยู่อาศัยในทำเลดี จองเริ่มต้น 99 บาท ให้ผู้มีรายได้น้อย ได้มีบ้านเป็นของตนเองพร้อมมาตรการช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าใหม่ รวมถึงสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย

 

 

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ที่ต้องการให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว (Housing for all) และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ได้มีที่อยู่อาศัยในทำเลที่มีศักยภาพใกล้แหล่งชุมชนเมือง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี

การเคหะฯเปิดจอง99บาทช่วยผู้มีรายได้น้อยมีบ้านเป็นของตนเอง

 

 

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า  การเคหะแห่งชาติได้เปิดให้ประชาชนที่สนใจจองโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 19 พฤศจิกายน 2564 ประกอบด้วย

  •  โครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (บางนา), โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (วัดศรีวารีน้อย) เฟส 1 – 2, โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (บางบ่อ กม.29) และโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (บางบ่อ 3) ราคาเริ่มต้น 390,000 - 450,000 บาท จองเริ่มต้นเพียง 99 บาท ระหว่างวันที่ 5 - 14 พฤศจิกายน 2564
  •  โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนกาฬสินธุ์ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาดเนื้อที่ประมาณ 21 ตารางวา รวม 497 หน่วย โครงการตั้งอยู่ที่ถนนสายกาฬสินธุ์ - สหัสขันธ์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ราคาเริ่มต้น 690,000 บาท เปิดจองระหว่างวันที่ 2 - 14 พฤศจิกายน 2564 การเคหะฯเปิดจอง99บาทช่วยผู้มีรายได้น้อยมีบ้านเป็นของตนเอง
  •  โครงการบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (ศรีราชา 3) ที่ตั้งหมู่ 1 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ราคาเริ่มต้น 420,000 บาท เปิดจองระหว่างวันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน 2564 โครงการเคหะชุมชนประกอบด้วย

  • โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนระยอง (บ้านฉาง 2) ส่วนที่ 1 บ้านเดี่ยวชั้นเดียว 3 ห้องนอน

2 ห้องน้ำ พร้อมที่จอดรถ ขนาดเนื้อที่ประมาณ 60 ตารางวา ราคาเริ่มต้น 2.46 ล้านบาท จำนวน 37 หน่วย

และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนระยอง (บ้านฉาง 2) ส่วนที่ 2 เปิดจอง Pre Sale บ้านแฝดชั้นเดียว

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พร้อมที่จอดรถ ขนาดเนื้อที่ประมาณ 42 ตารางวา ราคาเริ่มต้นเพียง 1.95 ล้านบาท จำนวน

86 หน่วย โครงการตั้งอยู่บริเวณ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินกระปรอก อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เปิดจองระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 8 - 19 พฤศจิกายน 2564