เปิดมติครม. "บ้านเช่าคนโสด" เคหะสุขประชา ค่าเช่าเดือนละ 2,000 บาท

09 พ.ย. 2564 | 09:51 น.

เปิดมติครม.ล่าสุด เดินหน้า "บ้านเช่าสำหรับคนโสด" ค่าเช่าเดือนละ 2,000 บาท เป็นหนึ่งในมติจัดตั้ง “บริษัทเคหะสุขประชา" ลุยทำบ้านเช่า 1 แสนหน่วยสำหรับ 4 กลุ่มเป้าหมาย

"บ้านเช่าคนโสด" หนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลเดินหน้า บ้านเช่าราคาถูก สำหรับผู้มีรายได้น้อย ค่าเช่าเดือนละ 2,000 บาท รวมถึงกลุ่มเป้าหมายอื่นๆอีกรวม 4 กลุ่ม ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 9 พ.ย. 2564  

โดยมติครม. ดังกล่าว ความจริงแล้ว เป็นมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งบริษัทในเครือของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ที่มีชื่อว่า "บริษัทเคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) หรือ บมจ.เคหะสุขประชา ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ ที่จะมีการเคหะแห่งชาติ(กคช. ) ถือหุ้น 49% 49 จากทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท  

โดยครม.เห็นชอบให้ กคช. นำรูปแบบแนวทาง PPP (Public Private Partnership) ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 62 มาใช้ในการดำเนินโครงการ  

ทั้งนี้  “บมจ.เคหะสุขประชา” ตามมติครม. ระบุถึงแผนกในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภาคที่อยู่อาศัย รวมทั้งยกระดับเศรษฐกิจในครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยในชุมชน จำนวน 4 เรื่อง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ "การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาคที่อยู่อาศัย"  

จะเป็นการจัดทำโครงการบ้านเช่าฯ จำนวน 100,000 หน่วย ภายใน 4 ปี ตั้งแต่ปี 2565-2568) แบ่งเป็น  ดังนี้ 

 • ปี 65-66 ปีละ 30,000 หน่วย 
 • ปี 67-68 ปีละ 20,000 หน่วย 

เปิดมติครม. "บ้านเช่าคนโสด" เคหะสุขประชา ค่าเช่าเดือนละ 2,000 บาท

โดยรูปแบบที่อยู่อาศัย4 รูปแบบ ที่บมจ.เคหะประชาสุขจะดำเนินการนั้น มีความครอบคลุม 4 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

1. กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ 

 • แบบบ้านแฝดชั้นเดียว/2ชั้น 
 • ที่ดิน 16 ตารางวา  
 • พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร 
 • อัตราค่าเช่า 1,500 บาทต่อเดือน  

2. กลุ่มผู้มีสถานะโสด 

 • แบบบ้านแฝดชั้นเดียว/2ชั้น
 • ที่ดิน 16 ตารางวา  
 • พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร 
 • อัตราค่าเช่า 2,000 บาทต่อเดือน 

3. กลุ่มครัวเรือนใหม่ 

 • แบบบ้านแฝดชั้นเดียว/2ชั้น 
 • ที่ดิน 17.5 ตารางวา 
 • พื้นที่ใช้สอย 40 ตารางเมตร 
 • อัตราค่าเช่า 2,500 บาทต่อ เดือน 

4. กลุ่มครอบครัว 

 • แบบบ้านแฝดชั้นเดียว/2ชั้น 
 • ที่ดิน 20 ตารางวา 
 • พื้นที่ใช้สอย 50 ตารางเมตร 
 • อัตราค่าเช่า 3,500 บาทต่อเดือน 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมติครม. ดังกล่าวตอนหนึ่งว่า สำหรับเงินทุนจดทะเบียนและสัดส่วนการร่วมทุน จะประกอบไปด้วยเงินทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท โดยเงินลงทุนจาก กคช. จำนวน 245 ล้านบาท คิดเป็น 49% เงินลงทุนจากภาคเอกชน จำนวน 255 ล้านบาท คิดเป็น 51% 

“บมจ.เคหะสุขประชา เป็นรูปแบบการร่วมทุนของภาครัฐและเอกชนเพื่อจะพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยเฉพาะที่อยู่อาศัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้มีรายได้น้อยตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (60-79) อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกระดับ เพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” นาย ธนกร กล่าว