ยผ.เปิดให้บริการประชาชน ตรวจสอบผังเมืองใช้ประโยชน์ที่ดิน ผ่านแอปพลิเคชัน

15 ก.ย. 2564 เวลา 5:58 น.231

 กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) เปิดให้บริการประชาชนผ่านแอปพลิเคชันการให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง ข้อกำหนดควบคุมการก่อสร้างอาคาร เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายประชาชน ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) มุ่งมั่นพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือ นำพาความสะดวกสบายสู่ประชาชน ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารและการให้บริการของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัลให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

        นายพรพจน์  เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการเดินทางไปติดต่อขอรับบริการหรือขอเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้จึงเปิดช่องทาง

การให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล 3 ช่องทาง

ยผ.เปิดให้บริการประชาชน ตรวจสอบผังเมืองใช้ประโยชน์ที่ดิน ผ่านแอปพลิเคชัน

ประกอบด้วย Website (www.dpt.go.th) , Mobile Application (Landuse PLAN) และ Line OA (DPT Information)  เพื่อเป็นช่องทางบริการ สืบค้นข้อมูล ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง ค้นหาที่ทำการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด Line Bot และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมฯ อาทิ ประกาศข่าวงานผังเมือง ข้อมูลกฎหมายด้านโยธาธิการ และผังเมือง ห้องสมุดออนไลน์ แบบบ้านเพื่อประชาชน เอกสารความรู้ E-Book และการถาม-ตอบ ของประชาชน เป็นต้น

สำหรับการให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถใช้บริการใน 3 ช่องทางดังกล่าว ประกอบด้วย Website (www.dpt.go.th) , Mobile Application (Landuse PLAN) และ Line OA (DPT Information)      โดยสามารถสืบค้นตรวจสอบข้อมูลแผนผังและรายละเอียด

ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และข้อกำหนดควบคุมการก่อสร้างอาคาร เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ที่สำคัญสามารถตอบสนองการใช้ชีวิตวิถีใหม่ตามแนวทาง New Normal โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้งานได้แล้ววันนี้

ดาวน์โหลดฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายได้ทั้งในโทรศัพท์ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และแอนดรอยด์ (Android) จากโทรศัพท์มือถือหรือแท็ปเล็ตได้ทันทีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน อยู่ที่ทำงานก็สามารถตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองได้ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

 

ยผ.เปิดให้บริการประชาชน ตรวจสอบผังเมืองใช้ประโยชน์ที่ดิน ผ่านแอปพลิเคชัน

 

การใช้งาน Landuse PLAN บนแอปพลิเคชัน

- ดาวน์โหลดและติดตั้ง Landuse PLAN จาก

  App Store หรือ Play Store

- ค้นหาผังเมืองจากการระบุตำแหน่งในแผนที่

ยผ.เปิดให้บริการประชาชน ตรวจสอบผังเมืองใช้ประโยชน์ที่ดิน ผ่านแอปพลิเคชัน

  หรือสืบค้นจากแถบค้นหา

- แตะหรือกดค้างในบริเวณที่ต้องการสอบถาม                 

  รายละเอียดข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

- เลือกดูรายละเอียดข้อกำหนด

แท็กที่เกี่ยวข้อง