กรมโยธาฯ เร่งกำจัดผักตบชวาเปิดทางน้ำไหล ป้องน้ำท่วม กาญจนบุรี

06 กันยายน 2564

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ อบต.บ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เร่งกำจัดผักตบชวาเปิดทางน้ำไหล

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) บ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เร่งกำจัดผักตบชวาและจอกหูหนูยักษ์บริเวณหนองสำรอง เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวหนองน้ำให้มีความสะอาดและสวยงามเปิดทางน้ำไหล

 

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองขานรับข้อสั่งการ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)บูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเร่งกำจัดผักตบชวาให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ในการให้ความร่วมมือกับคณะทำงานระดับจังหวัด ของจังหวัดกาญจนบุรี

กรมโยธาฯ เร่งกำจัดผักตบชวาเปิดทางน้ำไหล ป้องน้ำท่วม กาญจนบุรี

โดยกรมฯ ได้สนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวาเข้าปฏิบัติการร่วมกับเครื่องจักรรถแบ็คโฮขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กำจัดผักตบชวาและจอกหูหนูยักษ์ในหนองสำรอง พื้นที่ประมาณ 270 ไร่ ซึ่งมีผักตบชวาและจอกหูหนูยักษ์สะสมประมาณกว่า 18,000 ตัน ตามแผนงานคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน

กรมโยธาฯ เร่งกำจัดผักตบชวาเปิดทางน้ำไหล ป้องน้ำท่วม กาญจนบุรี

เดือนพฤษภาคม 2565  เพื่อคืนความสะอาดและภูมิทัศน์อันสวยงามแก่หนองสำรอง พร้อมเปิดทางระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วม น้ำเน่าเสียจากความหนาแน่นของผักตบชวาและวัชพืช สร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวอย่างยั่งยืน

กรมโยธาฯ เร่งกำจัดผักตบชวาเปิดทางน้ำไหล ป้องน้ำท่วม กาญจนบุรี