กรมโยธาฯ ส่งเรือ หนุนกรมชลกำจัดผักตบชวาคลองบางบัวทอง

07 พฤษภาคม 2564

กรมโยธาธิการและผังเมือง ส่งเรือฯ สนับสนุนกรมชลประทานกำจัดผักตบชวาคลองบางบัวทอง พร้อมเปิดทางน้ำรับหน้าฝน

ตามที่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)  สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมบูรณาการร่วมกันทุกหน่วย เพื่อสนับสนุนกรมชลประทานเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชคลองบางบัวทอง ทำให้คลองสะอาดไร้ผักตบชวาและวัชพืช ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก และเปิดทางน้ำพร้อมรับมือน้ำหลากหน้าฝนนายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เดินหน้ากำจัดผักตบชวาและวัชพืช อย่างเร่งด่วน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำหลากหน้าฝน

กรมโยธาฯ ส่งเรือ หนุนกรมชลกำจัดผักตบชวาคลองบางบัวทอง

ล่าสุด ได้ส่งเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เข้าดำเนินการร่วมกับกรมชลประทานในพื้นที่ คลองบางบัวทอง ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่สะสมหนาแน่นกว่า 1,200 ตัน ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ทำให้คลองบางบัวทองมีความสะอาด ปราศจากผักตบชวาและวัชพืช พี่น้องประชาชนสามารถสัญจรทางน้ำได้สะดวก อีกทั้ง ยังเป็นการเปิดทางระบายน้ำ ไม่ให้เกิดการเน่าเสียจากความหนาแน่นของผักตบชวาและวัชพืชอีกด้วย

กรมโยธาฯ ส่งเรือ หนุนกรมชลกำจัดผักตบชวาคลองบางบัวทอง