svasdssvasds

กลุ่มลูกบ้าน แอชตัน อโศก ร่อนแถลงการณ์ เปิด 3 ข้อเรียกร้อง หวั่นโครงการถูกทุบ

10 ส.ค. 2564 เวลา 7:09 น. 2.2k

คืบหน้าคดี แอชตัน อโศก โครงการหรูของอนันดา ล่าสุด ลูกบ้าน 600 ครอบครัว ออกแถลงการณ์ขอความยุติธรรม ขณะเผย 2 ผลกระทบจากคำสั่งศาลปกครองกลาง เปิด 3 ข้อเรียกร้อง วอนบุคคล และหน่วยงานราชการเยียวยา หวั่นถูกรื้อถอน (มีคลิป)

10 สิงหาคม 2564 - อัปเดต ความคืบหน้าคดีโครงการแอชตัน อโศก (Ashton Asoke) ซึ่งเป็นโครงการห้องชุดพักอาศัย High Rise สูง 50 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีจำนวนห้องชุดทั้งสิ้น 783 ยูนิต มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น มากกว่า 6,700 ล้านบาท รวมปัจจุบัน ลูกบ้านโครงการแอชตัน อโศก มีจำนวนมากกว่า 600 ครอบครัว และสมาชิกมากกว่า 1,000 คน ซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาจาก 20 ประเทศจากทั่วทุกมุมโลก ได้เข้าทำการพักอาศัยในห้องชุดโครงการดังกล่าว 

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาในคดีแอชตัน อโศก หมายเลขดำที่ ส. 53/2559 คดีหมายเลขแดงที่ ส. 19/2564 ให้เพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคารโดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา 39 ทวิ และมาตรา 39 ตรี แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ออกให้แก่บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัดโดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งความประสงค์ดังกล่าวทุกฉบับ

 

ล่าสุดภายหลังจากที่ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาในคดีดังกล่าวแล้ว กลุ่มลูกบ้านแอซตันอโศก ออกแถลงการณ์ ส่งถือสื่อมวลชน โดยมีใจความสำคัญระบุว่า .....มีความกังวลอย่างยิ่งว่า ในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง อาจเป็นเหตุทำให้หน่วยงานราชการทำการรื้อถอนอาคารห้องชุดพักอาศัย ในโครงการแอชตันอโศก และ/หรือเพิกถอนการจดทะเบียนอาคารชุด อันเป็นการกระทำให้กลุ่มลูกบ้านแอซตันอโศก ผู้ซื้อห้องชุดพักอาศัยในโครงการดังกล่าวมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 

โดยขณะนี้เริ่มมีเค้าลางแห่งความเสียหายได้เกิดขึ้นกับลูกบ้านบางท่านแล้ว ได้แก่

 

1.ลูกบ้านหลายท่านที่ได้ยื่นคำขอรีไฟแนนซ์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสถาบันการเงิน ได้รับคำตอบปฏิเสธการให้สินเชื่อจากสถาบันด้วยเหตุที่หลักประกันไม่มีความน่าเชื่อถือเนื่องจากศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์ของผู้พัฒนาโครงการ

 

2.ผู้จะซื้อห้องชุดพักอาศัยต่อจากลูกบ้านท่านเดิมมีความกังวลใจในกรรมสิทธิ์ของห้องชุดในโครงการและบางรายได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญาด้วยความไม่มั่นใจในกรรมสิทธิ์ห้องชุด โดยเหตุที่ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์ของผู้พัฒนาโครงการ 


พวกเรากลุ่มลูกบ้านแอซตันอโศกจึงใคร่ขอเรียกร้องให้บุคคลที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานราชการดำเนินการแก้ไขเยียวยาในสิ่งที่เราได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงดังต่อไปนี้

 

1.ขอให้ทางผู้พัฒนาโครงการและสถาบันการเงินให้ความช่วยเหลือในการพิจารณาคำขอรีไฟแนนซ์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสถาบันการเงินโดยเร่งด่วน

 

2. ขอให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตก่อสร้างหรือตามกฎหมายควบคุมอาคารพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอันสืบเนื่องมาจากการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารที่ไม่สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยให้เสนอมีการแก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามความเจริญของชุมชนเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อป้องกันมิให้โครงการห้องชุดพักอาศัยที่อยู่ในแนวรถไฟฟ้าใต้ดินกว่า 100 โครงการที่มีความสูงตั้งแต่ 8 ชั้นขึ้นไปได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันกับโครงการของเรา

 

3.ขอให้คณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนในสภาผู้แทนราษฎรทำการพิจารณาศึกษาปัญหาและอุปสรรคอันสืบเนื่องมาจากการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารที่ไม่สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และเสนอแนวทางเยียวยาแก่กลุ่มลูกบ้านชาวแอซตันอโศกที่ได้รับผลกระทบ

 

ทั้งนี้พวกเราจะติดตามเหตุการณ์ที่พัฒนาต่อไปอย่างใกล้ชิดและจะดำเนินการเพื่อปกป้องสิทธิเรียกร้องของพวกเราที่มีตามกฎหมายต่อไป จากกลุ่มลูกบ้านชาวแอซตัน อโศก

 

คลิปลูกบ้านแอชตันอโศก

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง