svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครนักเรียนช่าง ประจำปี 2566

08 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครนักเรียนช่าง หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ประจำปี 2566 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครนักเรียนช่างหลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ประจำปี 2566 จำนวน 111 คนตั้งแต่วันนี้ - 13 กุมภาพันธ์ 2566

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง และเกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2537 – 30 พ.ย. 2546

สามารถกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ http://PEAEVS.thaijobjob.com หรือ คู่มือการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)

ข่าว : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อความยั่งยืน