svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ติดโควิด อย่าลืมใช้สิทธิชดเชยขาดรายได้จากประกันสังคม

07 มิถุนายน 2565

ติดโควิด อย่าลืมใช้สิทธิชดเชยขาดรายได้จากประกันสังคม

จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ประกันสังคมมีความห่วงใยผู้ประกันตน ประกันสังคมมีแผนรับมือเตรียมชดเชยการขาดรายได้จากการป่วยไม่ว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ไหนก็ตาม สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 กรณีลาป่วย รับค่าจ้าง 30 วันแรกจากนายจ้าง หากพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วัน สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยเป็นต้นไป รับเงินทดแทน ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท 
 

เอกสารประกอบการยื่นเบิก
 1.สปส.2-01
2.ใบรับรองแพทย์ที่แพทย์สั่งหยุดงานตัวจริง
3.หนังสือรับรองนายจ้าง
4.สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก 
5.สถิติวันลาป่วยทั้งปีที่ลาป่วย

ขณะที่ ผู้ประกันตน มาตรา 39 จะได้รับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50  โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน (4,800 บาท) จะต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์และส่งเงินสมทบ 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันเข้ารับการรักษา รวมไปถึง ผู้ประกันตน มาตรา 40 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามทางเลือก 1-2-3 โดยพิจารณาเอกสารหลักฐานและใบรับรองแพทย์และส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนใช้สิทธิ์
 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถยื่นรับประโยชน์เงินทดแทนได้ภายใน 2 ปี โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม แล้วส่งทางไปรษณีย์ และแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ทางสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการและโอนเงินเข้าบัญชีให้

นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคมได้มีช่องทางการติดต่อประสานงานให้บริการช่วยเหลือผู้ประกันตน เข้ารักษาในสถานพยาบาล/Hospitel กรณีที่ไม่สามารถติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิฯได้ หรือได้รับการปฏิเสธการรักษา ผู้ประกันตนสามารถติดต่อประสานหน่วยงาน ของสำนักงานประกันสังคม ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่ง หรือที่ สายด่วน 1506 กด 6 และ กด 7  ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 

ติดโควิด อย่าลืมใช้สิทธิชดเชยขาดรายได้จากประกันสังคม