svasdssvasds

DGA แถลงแผนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ปี 2565

27 เม.ย. 2565 เวลา 7:05 น.

DGA แถลงแผนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ปี 2565

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA แถลงแผนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ปี 2565 เน้นการบูรณาการข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ระหว่างหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน และยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคเอกชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐมากยิ่งขึ้น

DGA แถลงแผนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ปี 2565

DGA แถลงแผนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ปี 2565

DGA แถลงแผนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ปี 2565

DGA แถลงแผนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ปี 2565

DGA แถลงแผนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ปี 2565

TagsDGA
logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด