svasdssvasds

17-19 มิ.ย. นี้ กปน. จัด “ตลาดนัด กปน. ส่งต่อรอยยิ้ม Smile Together”

17 มิ.ย. 2565 เวลา 13:50 น.

17-19 มิ.ย. นี้ กปน. จัด “ตลาดนัด กปน. ส่งต่อรอยยิ้ม Smile Together” กระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยผู้ประกอบการ ลดภาระค่าครองชีพประชาชน

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ การประปานครหลวง (กปน.) สำนักงานใหญ่ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดชุมชน “ตลาดนัด กปน. ส่งต่อรอยยิ้ม Smile Together” โดยมี พล.อ. สิงห์ทอง หมีทอง นายชัยทัต แซ่ตั้ง นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ นายวีรวัฒน์ ยมจินดา คณะกรรมการ กปน. นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. คณะผู้บริหาร กปน. และ ว่าที่ร้อยตรี ชัยยุทธ หอมวงศ์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน. ร่วมงาน

17-19 มิ.ย. นี้ กปน. จัด “ตลาดนัด กปน. ส่งต่อรอยยิ้ม Smile Together”

17-19 มิ.ย. นี้ กปน. จัด “ตลาดนัด กปน. ส่งต่อรอยยิ้ม Smile Together”
 

 

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจไทยและประชาชนทุกภาคส่วน ดังนั้น ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-19.00 น. กปน. จึงได้จัดโครงการตลาดนัดชุมชน ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัด กปน. ส่งต่อรอยยิ้ม Smile Together” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านค้าเข้ามาจำหน่ายสินค้า ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้า OTOP และสินค้าธงฟ้า รวมกว่า 100 ร้านค้า และประชาชนทั่วไปเข้ามาซื้อสินค้าต่าง ๆ ภายในสำนักงานใหญ่ กปน. เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน นอกจากนี้ ขอเชิญชวนผู้ร่วมงานนำถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติก เพื่อร่วมกันลดภาวะโลกร้อนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

17-19 มิ.ย. นี้ กปน. จัด “ตลาดนัด กปน. ส่งต่อรอยยิ้ม Smile Together”

17-19 มิ.ย. นี้ กปน. จัด “ตลาดนัด กปน. ส่งต่อรอยยิ้ม Smile Together”

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า สำหรับงาน “ตลาดนัด กปน. ส่งต่อรอยยิ้ม Smile Together” ได้จัดตามการดำเนินชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal โดยเน้นเรื่องความสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย นอกจากมีสินค้าให้เลือกหลากหลายแล้ว ยังมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพน้ำ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โครงการบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิธีการล้างถังพักน้ำ โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน โครงการครอบครัวตาสับปะรด Season 2 และโครงการฉลากประหยัดน้ำของ กปน. รวมทั้งกิจกรรมเกมแจกของรางวัล ได้แก่ กระเป๋า / ถุงผ้าลดโลกร้อน และกระเป๋าเก็บอุณหภูมิ ให้ผู้มาร่วมงานได้ร่วมสนุกตลอด 3 วัน โดยในพิธีเปิดมี ท็อป จรณ โสรัตน์ นักแสดงชื่อดัง เข้าร่วมสร้างสีสันภายในงาน และ ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก