กลุ่มธุรกิจ TCP   เปิด “โครงการ TCP ปลุกความรู้สู่โอกาส” ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคมไทย

18 พ.ย. 2564 | 03:35 น.

กลุ่มธุรกิจ TCP   เปิด “โครงการ TCP ปลุกความรู้สู่โอกาส” ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคมไทย

กลุ่มธุรกิจ TCP   เปิด “โครงการ TCP ปลุกความรู้สู่โอกาส” ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคมไทย ดูแลทั้งครูและนักเรียน พร้อมเปิดรับพันธมิตรด้านการศึกษาที่หลากหลาย เพื่อช่วยสร้างโอกาสและอนาคตให้เยาวชนไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มธุรกิจ TCP ได้ที่ [email protected] 


#องค์กรไทยสู้ภัยโควิด 19 #The Road to Recovery #TCP #โครงการTCPปลุกความรู้สู่โอกาส