ซูเปอร์มาร์เก็ต สหกรณ์คอนสาร สร้างงาน-สร้างรายได้เกษตรกรยั่งยืน

29 ก.ย. 2564 เวลา 15:40 น. 319

จากที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานร้านค้าสหกรณ์ให้เป็นรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อเป็นจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรของสหกรณ์ที่มีคุณภาพของสมาชิกและของสหกรณ์ เป็นช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าสหกรณ์ได้สะดวกมากขึ้น

สหกรณ์การเกษตรคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เป็นหนึ่งในสหกรณ์ฯที่ได้เริ่มดำเนินโครงการร่วมกับสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ มาตั้งแต่ปี 2563 โดยได้มีการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปถั่วลิสงเพื่อจำหน่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ทางออนไลน์ และเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัด  

นางอัมพร เดชพรม ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรคอนสาร เล่าว่าซูเปอร์มาร์เก็ตของสหกรณ์การเกษตรคอนสาร จำกัด จะรวบรวมสินค้าเกษตรจากสมาชิกสหกรณ์และจากเกษตรกรทั่วไปมาจำหน่าย และยังมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร โดยการนำข้าวสารของจังหวัดชัยภูมิไปแลกเปลี่ยนกับอาหารทะเล หรือผักผลไม้หมุนเวียนตามฤดูกาลของจังหวัดชุมพร และระยอง มาจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ของที่นี่

“ส่วนหนึ่งของสินค้าที่นำมาจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตของสหกรณ์การเกษตรคอนสาร จะเป็นของกลุ่มเกษตรที่เราส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงและนำมาแปรรูปเพื่อจำหน่าย รวมถึงอาหาร และพืชผักต่างๆ ซึ่งพอมีโครงการของซูเปอร์มาร์เก็ตของกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ามา เราก็ได้รับโอกาสคือสามารถนำสินค้าเกษตรซึ่งเป็นของสมาชิกของสหกรณ์โดยตรงมาจำหน่าย ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น และสามารถจัดสรรในเรื่องของการปันผลให้สมาชิกถือว่าโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตให้ผลตอบรับที่ดีและการใช้บริการของสมาชิกก็เพิ่มมากขึ้นกว่าทุกๆ ปีที่เราเคยดำเนินการมาในลักษณะของร้านค้าสหกรณ์” นางอัมพร กล่าว ด้านนางทองหลาง จวบโชค เกษตรกรอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง กล่าวว่า สหกรณ์มาช่วยในเรื่องปุ๋ย เรื่องยา และเงินทุนในการเพาะปลูกด้วย เวลาได้ผลผลิตออกมาแล้ว ก็จะนำไปตากแห้ง แล้วส่งขายให้กับให้กับสหกรณ์ ทำให้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอด ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ขณะที่นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เผยว่า เดิมสมาชิกสหกรณ์ค้างชำระหนี้ค่อนข้างมาก ทางคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จึงคิดหาวิธีการที่จะช่วยเหลือสมาชิกว่าทำอย่างไรจะมีเงินมาชำระหนี้ให้ได้ พอไปเจอโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนคือ การส่งเสริมตั้งกลุ่มอาชีพปลูกพืชหลังฤดูการผลิต เมื่อนำมาปฏิบัติแล้วสมาชิกก็อยู่ดีกินดีขึ้น จากที่เคยเป็นหนี้ก็สามารถชำระหนี้ได้ด้วยการขายพืชผักเหล่านี้ ซึ่งกลุ่มที่ตั้งขึ้นที่คอนสารคือ กลุ่มส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงเพื่อแปรรูปโดยสหกรณ์การเกษตรเป็นแหล่งรวบรวมและเป็นต้นนํ้าในการให้ปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกไปเพื่อเป็นทุนในการผลิตและส่งขายให้กับสหกรณ์ ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน