เปิดโฉม 99 ผู้สมัคร ส.ส.อีสาน พรรคประชาธิปัตย์

28 ม.ค. 2566 | 12:05 น.

เปิดรายชื่อ 99 ผู้สมัคร ส.ส. ภาคอีสาน พรรคประชาธิปัตย์ ยังเหลืออีก 33 คน ที่อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติ คาดเปิดตัวได้เร็ว ๆ นี้

วันนี้(28 ม.ค.66 ) ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.ในพื้นที่ภาคอีสาน   99 คน ยังเหลืออีก 33 คน ที่อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติ คาดว่าจะมีการเปิดตัวได้เร็ว ๆ นี้  

สำหรับผู้สมัครส.ส. ที่พรรคประชาธิปัตย์ ได้เปิดตัววันนี้ อาทิ จังหวัดเลย จำนวน 4 คน ได้แก่ ดร.อดุลวิชญเดช ติยะบุตร เขต 1 นางจันทิวา พรพิทักษ์สิทธิ เขต 2 นายกิตติพันธ์ ปฐมชัยเกียรติ เขต 3 นายยงยุทธ ทิพรส เขต 4

ศรีสะเกษ จำนวน 9 คน ได้แก่ ดร.อภิชาติ ศิริบุญญกาล เขต 1 ดร.นครชัย โพธิ์ขาว เขต 2 นายธีรวัฒน์ คำศรีเขต3นายปิยะนันท์ มั่นยืนยาว เขต 4 นายสวัสดิ์ โพธิสาร เขต 5 นายนิมิตร จินาวัลย์ เขต 6 ผศ.ดร.ฐิตารีย์ ไตรสรณปัญญา เขต 7 นายนิติวัฒน์ มะโนรัตน์ เขต 8 และ นายเพิ่มศักดิ์ พรหมคุณ เขต 9

                            เปิดโฉม 99 ผู้สมัคร ส.ส.อีสาน พรรคประชาธิปัตย์

สกลนคร จำนวน 7 คน ได้แก่ นายณปภัช เสโนฤทธิ์ เขต 1 นายชาตรี หล้าพรมเขต 2 นายสาคร พรหมภักดี เขต 3 นายพงษ์ศักดิ์ สุทธิคีรี เขต 4 นายวีรศักดิ์ พรหมภักดี เขต 5 นางยุพาวรรณ จักรพิมพ์ เขต 6 ผศ.อภิลักษณ์ เคนไชยวงศ์ เขต 7

สุรินทร์ จำนวน 7 คน ได้แก่ นายวิภูษิต มีสิทธิ์ (ทนายเบิร์ด) เขต 1 นายอนวัช เจษฎาพรภิญโญ เขต 2 นายองอาจ โสรถาวร เขต 3 ดร.ยรรยง ผิวอ่อน เขต 4 นายภูมิสิน การะเวก เขต 5 นายภุมรินทร์ โมทอง เขต 6 นายไพบูลย์ ศิริมา เขต 8

หนองคาย จำนวน 3 คน ได้แก่ นายพลวัฒน์ บุญแท้ เขต 1 นายธงชัย กิ่งมาตย์เขต 2 นายสุรชัย ทิพมาตย์ เขต 3

                        เปิดโฉม 99 ผู้สมัคร ส.ส.อีสาน พรรคประชาธิปัตย์

บึงกาฬ จำนวน 3 คน ได้แก่ นายปรวรรษ หวายฤทธิ์ เขต 1 นายวินัย ติยะบุตรเขต 2 และ นางเพ็ญพิชชา ติยะบุตร เขต 3

หนองบัวลำภู จำนวน 2 คน ได้แก่ นายประไว คงอาษา เขต 1 น.ส.ณภัทธิรา โชติโอฬารกุล เขต 3

อุดรธานี จำนวน 6 คน ได้แก่ นางราณี นิวงศ์ษา เขต 2 นายอภิวัฒน์ โรมเมืองเขต 4 นายอภิวัฒน์ โรมเมือง เขต 6 นายชูศักดิ์ กุลธวัชวงค์ เขต 7 นายปัญญา สมสมัย เขต 8 นายชาติชาย จันทร์สวย เขต 9