เปิดเซฟ"สุเมธ รอยเจริญกุล" ตุลาการศาลรธน.คนใหม่ รวย 86.7ล้าน ไร้หนี้

17 มิ.ย. 2567 | 04:48 น.

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน "สุเมธ รอยเจริญกุล"ตุลาการศาลรธน.คนใหม่ พร้อมคู่สมรส รวย 86.7ล้าน ไร้หนี้ สะสมพระบูชา เครื่องประดับอัญมณีพระเครื่องเพียบ

วันที่ 17มิ.ย.2567สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของนายสุเมธ รอยเจริญกุล กรณีเข้ารับตำแหน่ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อ 10 วันที่ 19 มี.ค 67  โดยนายสุเมธและนางสวรดา เหมเภรตรา รอยเจริญกุล คู่สมรส ซึ่งเป็นอัยการอาวุโส แจ้งมีบัญชีทรัพย์สินหนี้สินรวม 86,717,201 บาท ไม่มีหนี้สิน

โดยเป็นทรัพย์สินของนายสุเมธ 35,021,119 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 6 บัญชี 8,745,523 บาทเงินลงทุน ในหุ้นสหกรณ์และกองทุนเปิดต่างๆ 4,977,482 บาท ที่ดิน2 แปลงในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯรวม 3 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1.5 ล้านบาท รถ BMW มูลค่า2,799,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 267,113 บาททรัพย์สินอื่น 13,732,000 บาท
 

ส่วนทรัพย์สินของนางสวรดา จำนวน 51,696,082 บาทแบ่งเป็นเงินฝาก 7 บัญชี 495,147 บาทเงินลงทุนในหุ้นสหกรณ์และกองทุนเปิดต่างๆ 8,424,780 บาทที่ดิน3 แปลงในเขตตลิ่งชันกรุงเทพฯรวม 8 ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 9,112,500 บาทโดยเป็นบ้านพัก 1 หลังและห้องชุด2หลังที่อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และอ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี รถเบนซ์จำนวน 2 คันมูลค่า 600,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 7,937,634 บาททรัพย์สินอื่น 17,126,021 บาท

ทั้งนี้ทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของทั้งคู่เป็นพระบูชา 433 รายการมูลค่า 3,597,000 บาท พระเครื่อง เหรียญคณาจารย์ 653 รายการมูลค่า 3,0 35,000 บาท สร้อยคอทองคำเครื่องประดับ 46 รายการมูลค่า 7.1 ล้านบาท เครื่องประดับอัญมณีและพระเครื่อง 371 รายการรวมมูลค่า 17,126,021 บาท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2566 ที่ประชุมวุฒิสภา ให้ความเห็นชอบ นายสุเมธ รอยกุลเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตามที่คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

วุฒิสภา ได้ตรวจสอบประวัติให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561) ด้วยคะแนนเสียง ให้ความเห็นชอบ 207 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 3 คะแนน ไม่ออกเสียง 4 คะแนน ทำให้ นายสุเมธ ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง