“จุลพันธ์” แจงตั้งผู้ช่วยเลขาฯ “ธันว์ วุฒิธรรม” ไม่รู้เรื่องคดีปั่นหุ้น

15 มิ.ย. 2567 | 11:05 น.

“จุลพันธ์” แจ้งกรณีแต่งตั้ง “ธันว์ วุฒิธรรม” ผู้ช่วยเลขา รมช.คลัง ยันไม่ทราบเรื่องคดีปั่นหุ้นมาก่อน ระบุกระบวนการแต่งตั้งเป็นไปตามกฎหมาย ชี้เจ้าตัวยื่นลาออกแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย.67

กรณีที่มีกระแสข่าวว่า นายธันว์ วุฒิธรรม ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เคยถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษในความผิดปั่นหุ้น บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN พร้อมกับพวกรวม 12 คน พร้อมถูกสั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเวลา 20 เดือน ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นเวลา 40 เดือนนั้น

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงกรณีการแต่งตั้งนายธันว์ วุฒิธรรม เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง [ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์)] ว่า ตนไม่ทราบเรื่องคดีความมาก่อน และทราบภายหลังการแต่งตั้งแล้วจากข่าว โดยนายธันว์ได้ทำงานในคณะทำงานมาระยะหนึ่งโดยไม่เคยมีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ หลังจากทราบข่าวเมื่อวันที่ 10 มิ.ย นายจุลพันธ์ได้พูดคุยกับนายธันว์ และทราบว่าคดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ โดยนายธันว์พร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์ และได้ขอลาออกจากตำแหน่งแล้วเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. หรือหลังจากที่มีคำถามเรื่องประเด็นนี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายสบายใจ

สำหรับกระบวนการการแต่งตั้ง นายจุลพันธ์กล่าวว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรมตามขั้นตอนเสนอรายชื่อ เพราะเป็นคดีแพ่งที่ยังไม่สิ้นสุด ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการอุทธรณ์ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 9 ระบุคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 9 ข้อ โดยข้อ (7) ว่า "ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ" ดังนั้น ตนจึงขอยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องมาก่อนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

นายจุลพันธ์กล่าวว่า ตนไม่เคยกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนายธันว์ไม่เคยหารือเรื่องคดีกับตน พร้อมทั้งย้ำว่าไม่เคยใช้ความสัมพันธ์ช่วยเหลือเอื้อประโยชน์ใดๆ หากแทรกแซง คดีคงไม่ปรากฏในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ขอยอมรับว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากความหละหลวมของตน และขอโทษกับความไม่สบายใจที่เกิดขึ้น