คลังพร้อมลดภาษีน้ำมัน “สายการบิน” แลกเงื่อนไขลดราคาตั๋ว

14 มิ.ย. 2567 | 03:04 น.

คลังรับข้อเสนอ “สายการบิน” ขอลดอัตราภาษีน้ำมัน เครื่องบินไอพ่น เหลือ 0.20 บาทต่อลิตร แลกเงื่อนไขลดราคาตั๋วดูแลประชาชน เตรียมถกหน่วยงานเกี่ยวข้องไฟเขียวต่อไป

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สมาคมสายการบินแห่งประเทศไทย หรือสายการบินกลุ่ม Low Cost ได้เข้ามาหารือถึงสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน และได้แสดงความพร้อมถึงการสนับสนุนมาตรการของรัฐ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม กลุ่มสายการบินยังกังวลเรื่องอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมัน สำหรับเครื่องบินไอพ่น และได้ขอให้ภาครัฐพิจารณาปรับลดอัตราภาษีให้

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากระทรวงการคลังเคยลดภาษีดังกล่าวให้ เหลือ 0.20 บาทต่อลิตร มานานกว่า 20 ปี และในปี 2560 ปรับอัตราภาษีเป็น 4.726 บาทต่อลิตร  อย่างไรก็ตาม ในช่วงโควิดรัฐบาลได้ลดอัตราภาษีน้ำมันเครื่องบินไอพ่นให้เหลือ 0.20 บาทต่อลิตรอีกครั้ง แล้วเมื่อผ่านสถานการณ์โควิดไปได้กลับมาคิดอัตราภาษีน้ำมันดังกล่าวในอัตราปกติตามที่กฎหมายสรรพสามิตกำหนด 

“กลุ่มสายการบอกบอกว่า ขณะนี้สถานการณ์ยังไม่เข้มแข็ง มีข้อเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับลดภาษีน้ำมันเพื่อประคับประคอง ซึ่งกระทรวงการคลังก็รับโจทย์ไว้ แต่เราไม่ได้เป็นหน่วยงานเดียวที่ตัดสินใจในเรื่องนี้ เพราะยังมีระดับนโยบาย คณะกรรมการพลังงานชาติ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงพลังงาน เราก็จะรับโจทย์และจะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป”

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังได้แจ้งกับกลุ่มสมาคมว่า รัฐบาลยังมีกลไกในการช่วยเหลืออื่นๆ และให้สายการบินไปพิจารณาอีกครั้ง ได้แก่ สินเชื่อ และมาตรการต่างๆ ของรัฐ รวมทั้งขณะนี้นโยบาย IGNITE Thailand การท่องเที่ยว เป็นการขับเคลื่อนหลักของรัฐบาล ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสายการบินอยู่แล้ว และรัฐบาลตั้งเป้าหมายนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศปีนี้กว่า 36.7 ล้านคน เชื่อว่าสุดท้ายสายการบินภายในประเทศก็จะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกัน 

นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ในเรื่องสินเชื่อก็เป็นประเด็นที่สายการบินให้ความสนใจ เนื่องจากธุรกิจยังขาดสภาพคล่องอยู่ ซึ่งผลประกอบการของสายการบินในช่วง 4-5 ปีนี้ไม่ค่อยดี เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์โควิด ทำให้การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินค่อนข้างมีข้อจำกัด เราได้แจ้งว่าหากสนใจก็สามารถเสนอแนวคิดเข้ามาได้

ทั้งนี้ ปัจจุบันประชาชนร้องเรียนเรื่องราคาตั๋วเครื่องบิน ยอมรับว่า โครงสร้างทางธุรกิจของแต่ละแห่งแตกต่างกัน แต่กระทรวงการคลังก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และได้ชี้แนะให้สายการบินจัดทำข้อเสนอที่ต้องการมาให้ชัดเจน กรณีที่ต้องการให้รัฐบาลช่วย และจะส่งผ่านไปถึงผู้บริโภครายสุดท้ายที่เป็นประชาชนได้อย่างไร หากสามารถการันตีได้ ก็อาจจะทำให้ข้อเสนอดังกล่าวพิจารณาดูแลได้ง่ายขึ้น 

“ที่ผ่านมาการลดภาษีน้ำมันให้กับสายการบิน แต่ราคาตั๋วสายการบินยังสูงอยู่ ซึ่งราคาในปัจจุบันอาจจะเรียกว่าเป็น Low Cost ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เราก็รับข้อเสนอเขามา และตอนนี้มีอีกโจทย์หนึ่ง คือ อัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมัน สำหรับเครื่องบินไอพ่น อาจจะถึงเวลาทบทวนฐานภาษีหรือไม่ เพราะอัตราภาษีที่ 4.726 บาทต่อลิตรตอนนี้คิดจากราคาย้อนหลัง ซึ่งตัวเลขนี้ใช้มาสักระยะแล้ว หากมีการบทวนก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม”