ส่องมติครม.ล่าสุด "แต่งตั้งข้าราชการการเมือง" หลายตำแหน่ง

28 พ.ค. 2567 | 07:57 น.

มติครม.ล่าสุด 28 พ.ค. 67 "แต่งตั้งข้าราชการการเมือง" บิ๊กล็อต "ม.ล.ชโยทิต ประธานผู้แทนการค้าไทย" รัศม์ ชาลีจันทร์ - จักรพล ตั้งสุทธิธรรม - สุรชาติ เทียนทอง พาเหรด นั่งทำงานทำเนียบ

วันนี้ (28 พฤษภาคม 2567) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองหลายตำแหน่ง ดังนี้

  • แต่งตั้งให้ม.ล.ชโยทิต กฤดากร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย เป็นประธานผู้แทนการค้าไทย ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เสนอ

สลค.รายงานว่า เดิมครม.มีมติ (12 ธันวาคม 2566) รับทราบการแต่งตั้งม.ล.ชโยทิต เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 358/2566 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ตามที่ สลน. เสนอ

ต่อมานายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 99/2567 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2567 (เรื่อง แต่งตั้งประธานผู้แทนการค้าไทย) แต่งตั้งหม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร เป็นประธานผู้แทนการค้าไทย ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

รายงานข่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังแต่งตั้งข้าราชการการเมืองหลายตำแหน่ง ดังนี้

  • นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามประกาศแต่งตั้ง
  • นายสุรชาติ เทียนทอง ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์)
  • นายธันว์ วุฒิธรรม ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์)
  • นายณณัฎฐ์ หงษ์ชูเวช ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
  • นายชวรัชต์ อุรัสยะนันทน์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจักรพงษ์ แสงมณี)
  • นายพลนชชา จักรเพ็ชร ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวจิราพร สินธุไพร) โดยมีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ได้แก่ นายศรัณยสัณฑ์ วีรกุลสุนทร และนายรัศม์ ชาลีจันทร์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามประกาศแต่งตั้งซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้ว