มติครม.สัญจร แต่งตั้ง ตำแหน่งข้าราชการการเมือง บิ๊กล็อต

14 พ.ค. 2567 | 07:27 น.

มติครม.สัญจร เพชรบุรี แต่งตั้งข้าราชการการเมือง “ภูผา ลิกค์” น้องชาย ไผ่ ลิกค์ นั่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ “กฤช เอื้อวงศ์” อดีตรองเลขาธิการ กกต. นั่งที่ปรึกษา จิราพร สินธุไพร "ธนรัช จงสุทธานามณี" ทายาทบ้านใหญ่ นั่ง เลขานุการรัฐมนตรีต่างประเทศ

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2567) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 3/2567 เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 8 ราย ดังนี้

กระทรวงการต่างประเทศ แต่งตั้งราชการการเมืองจำนวน 1 ราย คือ นายธนรัช จงสุทธานามณี ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

นายภูผา ลิกค์ น้องชายนายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร ที่เคยมีชื่อเป็นรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอรรถกร ศิริลัทธยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 5 รายได้แก่ 1.นางสาวธีราภา ไพโรหกุล ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 

2.นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรี) 3.นายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายพิชัย ชุณหวชิรรองนายกรัฐมนตรี) 

4.นายกฤช เอื้อวงศ์ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (น.ส.จิราพร สินธุไพร) 5.นายนิกร ซัจเดวตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี