พิชิต ส่อลาออกฟรี-กฎหมายเปิดช่องศาลรัฐธรรมนูญใช้ดุลพินิจ จำหน่ายคดี

22 พ.ค. 2567 | 00:00 น.

พิชิต ชื่นบาน ส่อลาออกฟรี กฎหมายเปิดช่องศาลรัฐธรรมนูญใช้ดุลพินิจรับ-ไม่รับคำร้อง ส่อง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 51 ระบุ ผู้ร้องตาย-ขอถอนคำร้อง-ไม่มีเหตุวินิจฉัย สั่งจำหน่ายคดีได้ ยกเว้นเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

การลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของ “พิชิต ชื่นบาน” อาจจะ “ตายฟรี” ทางการเมือง เพราะ “40 สว.” ยังไม่ “ถอนคำร้อง” กรณียื่นคำร้องถึงศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกร้องที่ 1 และนายพิชิต ผู้ถูกร้องที่ 2 สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรค 1(4) (5) หรือไม่ 

คำร้องของ 40 สว.ระบุว่า ด้วยปรากฏว่า นายเศรษฐาได้นำความกราบบังคมทูลฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายพิชิต เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยนายเศรษฐา ทั้งๆ ที่รู้ หรือ ควรรู้อยู่แล้วว่า นายพิชิตขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 160 (4) และ (5)  

พิชิต ส่อลาออกฟรี-กฎหมายเปิดช่องศาลรัฐธรรมนูญใช้ดุลพินิจ จำหน่ายคดี

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 51 ระบุว่า คำร้องที่ได้ยื่นต่อศาลไว้แล้ว ก่อนศาลจะมีคำวินิจฉัยหรือมีคำสั่ง ถ้า "ผู้ร้องตาย" หรือมีการ "ขอถอนคำร้อง" หรือ "ไม่มีเหตุที่จะต้องวินิจฉัยคดีนั้น" ศาลจะพิจารณาสั่ง "จำหน่ายคดี" นั้นก็ได้ เว้นแต่การพิจารณาคดีต่อไปจะ "เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ" 

ก่อนที่นายพิชิตจะลาออกให้สัมภาษณ์ "นักข่าวทำเนียบ" ถึงกระแสข่าวลาออก ว่า “ไปเอาผิดท่านนายกฯเศรษฐาท่านทำไม ท่านตั้งใจทำงาน ผมอยู่ตรงนี้ ผมพูดไม่อาย ผมเป็นองครักษ์พิทักษ์นายกฯ ผมวิงวอน ขอให้ท่านนายกฯเศรษฐาทำงาน ท่านไม่ได้ทำผิดอะไร”

“มันเป็นวงจรอุบาทว์ ท่านบริหารประเทศอยู่ดีๆ แล้วมาทำเกิดการกระทำแบบนี้ ให้ผู้นำประเทศต้องหลุดจากตำแหน่งโดยวิธีการ ผมมีเพื่อนในสว. รู้รายละเอียดการกระทำ ผมขอความเป็นธรรม ผมพูดดี ๆ นะ ก่อนจะยื่น ผมรู้ มีพฤติกรรมอย่างไร คนของใคร ทำอะไร”

“คำตอบของการแก้วงจรอุบาทว์ คือ ถ้าพิชิตลาออกแล้วทุกอย่างจบ ผมจะทำให้พ่อแม่พี่น้องทั้งประเทศ ผมพูดกลางแดด ต่อหน้าพระสยามเทวาธิราช องคาพยพขององค์กรยุติธรรมไปคิดมา โจทย์ที่ทำให้เกิดวงจรอุบาทว์ แล้วบอกให้พิชิตลาออกแล้วจบปัญหา ประเทศเดินหน้าได้ พรุ่งนี้ วันนี้ มะรืนนี้ เดือนนี้ เดือนไหน พร้อม”

พิชิต ส่อลาออกฟรี-กฎหมายเปิดช่องศาลรัฐธรรมนูญใช้ดุลพินิจ จำหน่ายคดี

“รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก" อดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ "มีชัย ฤชุพันธุ์" กล่าวถึงเอฟเฟกต์ของ "พิชิต" จะส่งผลลุกลามถึงตัว "เศรษฐา" ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่หากศาลรับคำร้องไว้วินิจฉัย ว่า คำร้องของ 40 สว. นายเศรษฐาเกี่ยวข้องถึงสามชั้น

  • ชั้นแรก รู้เรื่องของพฤติกรรมในอดีตของนายพิชิตอยู่แล้วยังแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรี แปลว่ารู้เห็นเป็นใจกัน
  • ชั้นที่สอง ยังทำหนังสือถามกฤษฎีกาอีกเพื่อที่จะช่วยนายพิชิต
  • ชั้นที่สาม กฤษฎีกาตอบกลับมานายเศรษฐายังใช้เป็นการรับรองคุณสมบัติของนายพิชิต จนกฤษฎีกาต้องออกมาปฏิเสธว่า ไม่ได้เป็นการรับรองมาตรา 160 (4) และ (5) รวมถึง (6) และ (7) เป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะเป็นคนตัดสิน

พิชิต ส่อลาออกฟรี-กฎหมายเปิดช่องศาลรัฐธรรมนูญใช้ดุลพินิจ จำหน่ายคดี

“ถ้าศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุอันควรสงสัยดังคำร้องศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งให้นายเศรษฐาหยุดปฏิบัติหน้าที่และอาจจะถึงขั้นพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะโดนถึง 3 เด้ง”รศ.ดร.เจษฎ์กล่าว

ณ เวลานี้ ก่อนศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณารับ-ไม่รับคำร้องของ 40 สว.ในวันที่ 23 พฤษภาคม หากยังไม่มีการ "ถอนคำร้อง" เก้าอี้นายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาก็ยังแขวนอยู่บนเส้นด้าย