สหภาพแรงงานขสมก.ออกแถลงการณ์ 4 ข้อ จี้ปมปัญหารถเมล์ NGV

09 เม.ย. 2567 | 13:58 น.

สหภาพแรงงานขสมก.ออกแถลงการณ์ 4 ข้อ จี้ยกเลิกสัญญาบริษัทฯซ่อมบำรุงรถเมล์ NGV สีฟ้า BONLUCK พร้อมแต่งตั้งคกก.สอบสวนผอ.ขสมก. และทำหนังสือถึงนายกฯ รมว.คมนาคม หวังสางปมปัญหาภายใน 7 วัน

วันที่ 9 เมษายน 2567 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการประชุมเร่งด่วน ณ ห้องประชุม สร.ขสมก. อู่คลองเตย และภายหลังการประชุมฯได้ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 6 โดยที่ประชุมมีมติให้ประธาน (บอร์ด) ดำเนินการเร่งรัดแก้ไขปัญหาภายใน ขสมก. โดยมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการดังนี้ 

 

1.ให้ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (นายยุทธนา ยุพฤทธิ์) เร่งรีบดำเนินการยกเลิกกับบริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน) กรณีกระทำผิดเงื่อนไขตามสัญญาเลขที่ 51/2560 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 และให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งดำเนินการประกาศเชิญชวนจัดหาบริษัทเหมาซ่อมรายใหม่มาทำการซ่อมบำรุงรถโดยสาร ปรับอากาศ สีฟ้า (BONLUCK) อย่างเร่งด่วน โดยขอทราบผล ภายใน 7 วัน

2 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กรณีไม่แก้ไขปัญหารถโดยสารปรับอากาศ สีฟ้า (BONLUCK) ออกวิ่งให้บริการประชาชนไม่ได้ และยังหาผู้รับผิดชอบค่าเสียหายในกรณีดังกล่าวมิได้

 

3 ทำหนังสือถึงประธานอนุกรรมการตรวจสอบ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ให้ตรวจสอบกรณีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ต่อสัญญาบริษัทโฆษณาเอกชนเป็นการเอื้อประโยชน์หรือไม่ และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับความเสียหายอย่างไรบ้าง

4 ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ บัญชาสั่งการให้คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น กรณีรถโดยสารปรับอากาศ สีฟ้า (BONLUCK) ไม่ได้ออกวิ่ง จำนวน 486 คัน ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการ และเกิดความเสียหายต่อองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยขอทราบผล ภายใน 7 วัน

 

หากไม่ดำเนินการสหภาพแรงงาน จะเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อชี้แจงให้กับสมาชิกสหภาพแรงงาน และประชาชนได้รับทราบ กรณีรถโดยสารปรับอากาศสีฟ้า (BONLUCK) ไม่สามารถออกวิ่งให้บริการประชาชนได้

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดการประชุม